MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Animace škol

Logo
Logo

V programovém období 2014 – 2020 vykonává MAS ORLICKO, z.s. v rámci podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ/ZŠ/ZUŠ/SVČ/DDM/Školní družiny/Školní kluby "animační činnost" v její územní působnosti. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu. Náplní činnosti MAS bude BEZPLATNĚ poskytovat:

Výhody šablon

Cílové skupiny

Šablony I – projekty zjednodušeného vykazování

Šablony II (možnost zapojení nových subjektů – SVČ, DDM, ZUŠ, Školní družiny, Školní kluby)

Šablony III (možnost zapojení mají opět pouze MŠ, ZŠ)

Šablony I – OP Jan Ámos Komenský (možnost zapojení mají MŠ, ZŠ, SVČ, DDM, ZUŠ a Školní družiny)

Kontakt: Kontakt: Bc. Michaela Skalická
email: skalicka@mas.orlicko.cz
tel.: 733 538 864