MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Animace škol

Logo
Logo

V programovém období 2014 – 2020 vykonává MAS ORLICKO, z.s. v rámci podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ/ZŠ/ZUŠ/SVČ/DDM/Školní družiny/Školní kluby "animační činnost" v její územní působnosti. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu. Náplní činnosti MAS bude BEZPLATNĚ poskytovat:

Výhody šablon

Cílové skupiny

Šablony I – projekty zjednodušeného vykazování

Šablony II (možnost zapojení nových subjektů – SVČ, DDM, ZUŠ, Školní družiny, Školní kluby)

Kontakt: Bc. Martina Rosenbergerová
email: rosenbergerova@mas.orlicko.cz
tel.: 733 538 864