MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Domácí výrobky

ORLICKÉ HORY - originální produkt ®

Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků, které jsou spojeny s tradicí a umem místních lidí, jsou velmi kvalitní a šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí.

Pro tyto výrobky se u nás zavádějí regionální značky, které garantují jejich původ, originalitu a vazbu na konkrétní území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.

Cílem značení je zviditelnit daný region a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům - a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především "své" výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve "zneužívání" názvů a symbolů spojených s daným regionem.

Jedním z regionů, ve kterém je značka zavedena, je region Orlické hory a Podorlicko, na jehož území leží také částečně MAS ORLICKO.

Územní vymezení regionu, v rámci něhož mohou výrobci žádat o certifikaci svých produktů je vyznačeno v uvedené mapce.

Informace o tom, jak můžete požádat o certifikaci svého výrobku, ale také informace o certifikovaných produktech, nebo výhodách certifikace neleznete na těchto stránkách.

O podmínkách certifikace se můžete informovat také v kanceláři MAS ORLICKO.

Vše o Domácích výrobcích naleznete na oficiálních webových stránkách
www.domaci-vyrobky.cz.