MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Iniciativa Společenství LEADER

Iniciativa LEADER je jednou z Iniciativ Evropského společenství

Zkratka LEADER znamená "Liaison entre les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova".

Cílem této iniciativy je přiblížit rozhodování o alokaci finančních prostředků, stejně jako samotné rozdělování finančních prostředků a celý proces administrace co nejblíže k území, kterému jsou tyto prostředky určeny.


V rámci iniciativy LEADER již proběhlo několik programů:

V letech 1991 - 1994LEADER I
V letech 1994 - 1999LEADER II
V letech 2000 - 2006LEADER +
V letech 2007 - 2013LEADER

 
V České republice:

V letech 2004 - 2006LEADER +
V letech 2004 - 2006LEADER ČR
V roce 2007LEADER ČR 2007
V roce 2007LEADER ČR 2007
V letech 2007 - 2013LEADER

V současné době je Místní akční skupinou ORLICKO realizován poslední uvedených program "LEADER" a to v období let 2008 - 2013.

Tento program se skládá z následujících opatření:

OSA IV
LEADER
Přehled priorit a opatření osy

Skupina opatření 1: Implementace místní rozvojové strategie
Opatření:Konkurenceschopnost (Osa I)
Životní prostředí/Obhospodařování území (Osa II)
Kvalita života/diverzifikace (Osa III)

Skupina opatření 2: Realizace projektů spolupráce
Opatření:Spolupráce

Skupina opatření 3: Provoz místních akčních skupin
Opatření:Provoz, získání dovedností, alokace