MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Iniciativa Společenství LEADER

Iniciativa LEADER je jednou z Iniciativ Evropského společenství

Zkratka LEADER znamená "Liaison entre les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova".

Cílem této iniciativy je přiblížit rozhodování o alokaci finančních prostředků, stejně jako samotné rozdělování finančních prostředků a celý proces administrace co nejblíže k území, kterému jsou tyto prostředky určeny.


V rámci iniciativy LEADER již proběhlo několik programů:

V letech 1991 - 1994LEADER I
V letech 1994 - 1999LEADER II
V letech 2000 - 2006LEADER +
V letech 2007 - 2013LEADER

 
V České republice:

V letech 2004 - 2006LEADER +
V letech 2004 - 2006LEADER ČR
V roce 2007LEADER ČR 2007
V roce 2007LEADER ČR 2007
V letech 2007 - 2013LEADER

V současné době je Místní akční skupinou ORLICKO realizován poslední uvedených program "LEADER" a to v období let 2008 - 2013.

Tento program se skládá z následujících opatření:

OSA IV
LEADER
Přehled priorit a opatření osy

Skupina opatření 1: Implementace místní rozvojové strategie
Opatření:Konkurenceschopnost (Osa I)
Životní prostředí/Obhospodařování území (Osa II)
Kvalita života/diverzifikace (Osa III)

Skupina opatření 2: Realizace projektů spolupráce
Opatření:Spolupráce

Skupina opatření 3: Provoz místních akčních skupin
Opatření:Provoz, získání dovedností, alokace