MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI - SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ!!!

V červnu 2021 proběhlo jednání Rady MAS, kde bylo projednáno, že další výzva z Programu v hodnotě přibližně 18 mil. Kč bude zaměřena na aktivity na podporu živočišné, rostlinné výroby a aktivity na podporu kulturní a spolkové činnosti
(kde žadatelem může být obec, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, spolek, ústav, o.p.s., nadace, církve).

Pro zahájení administrativní přípravy samotné výzvy, je nutné nejprve zmapovat potřebnost území v oblasti kulturní a spolkové činnosti. Na základě toho bude během měsíce září 2021 probíhat sběr investičních projektových záměrů.

V případě, že byste měli projektové záměry, které by bylo možné zařadit do podporované aktivity na kulturní a spolkovou činnost (viz příloha), vyplňte el. formulář nejpozději do 26. 9. 2021.
Brožková Alice, Ing. | dne 09.09.2021
Dokument: Výzva ke sběru projekt. záměrů | soubor: 0613a04ac0a595.pdf | velikost: 0.29 MB   - Výzva ke sběru projekt. záměrů
Dokument: formulář pro vyplnění projekt. záměru | soubor: 0613a037cf3d18.pdf | velikost: 0.16 MB   - formulář pro vyplnění projekt. záměru
Dokument: Výtah Pravidel - podpora kulturní a spolkové činnosti | soubor: 06139b67c299ba.pdf | velikost: 1 MB   - Výtah Pravidel - podpora kulturní a spolkové činnosti
Dokument: Celá Pravidla PRV - aktuální k 21. 6. 2021 | soubor: 06139b72d6c1cf.pdf | velikost: 2.47 MB   - Celá Pravidla PRV - aktuální k 21. 6. 2021