MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Nová zelená úsporám Light

Program Nová zelená úsporám Light: Aktuální informace k 2.5.2023

Více informací:

Oprávnění žadatelé:
- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby,
+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Podporovaná opatření:

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace [Kč]
Zateplení fasády běžný metr 6 000
Zateplení střechy kompletní opatření 120 000
Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50 000
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem kompletní opatření 60 000
Výměna oken 1 ks výplně 12 000
Výměna vchodových dveří 1 ks dveří 18 000
Instalace solárního termického, nebo fotovoltaického systém na ohřev vody – 90 000

Maximální částka dotace 240.000 Kč na rodinný dům. Výše dotace 100 %.
Pokud jste již žádali na v programu NZUL, můžete nyní podat samostatnou žádost na ohřev vody.

Zájemcům o podporu poskytujeme BEZPLATNĚ:

- Zpracování posudku
- Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci
- Zpracování závěrečné zprávy
- Základní stavebně-technické poradenství a další pomoc (v případě potřeby)

Zájemci o pomoc s vyřízením dotace mohou postupovat následovně:
1) POKUD MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, VYPLŇTE TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ (viz. odkaz dále). Na základě registrace Vás již kontaktuje odpovědný pracovník MAS. Kopii registrace obdržíte do emailu.

2) Pokud nemáte přístup na internet, můžete kontaktujte paní Kateřinu Peškovou, Dis. – telefon 733 133 645.Vanická Ivana, Ing. | dne 08.12.2022
Dokument: Příručka - strop k půdě | soubor: 064253233cb9ba.pdf | velikost: 1.61 MB   - Příručka - strop k půdě
Dokument: Příručka - strop nad suterénem | soubor: 0642532989c05e.pdf | velikost: 1.13 MB   - Příručka - strop nad suterénem
Dokument: Příručka - okna a dveře | soubor: 0642531b57a4c6.pdf | velikost: 1.04 MB   - Příručka - okna a dveře
Dokument: Příručka - šikmé střechy | soubor: 0642532b330b6b.pdf | velikost: 1.27 MB   - Příručka - šikmé střechy
Dokument: Příručka - obvodové stěny | soubor: 0642531ce9ebc0.pdf | velikost: 0.93 MB   - Příručka - obvodové stěny
Dokument: Příručka - základní přehled | soubor: 0642532d0944d7.pdf | velikost: 0.08 MB   - Příručka - základní přehled
Dokument: Příručka - plochá střecha | soubor: 0642531ed3abba.pdf | velikost: 1.89 MB   - Příručka - plochá střecha
Dokument: Zpráva o provedených opatřeních programu NZUL_verze 05_2023 | soubor: 0645b43065f153.pdf | velikost: 0.27 MB   - Zpráva o provedených opatřeních programu NZUL_verze 05_2023
Dokument: Zpráva o instalaci OZE - pouze pro žadatele na systém ohřevu vody | soubor: 0645b43370c423.pdf | velikost: 0.18 MB   - Zpráva o instalaci OZE - pouze pro žadatele na systém ohřevu vody
Dokument: Závazné pokyny pro žadatele_verze 05_2023 | soubor: 0645b42be849d7.pdf | velikost: 0.18 MB   - Závazné pokyny pro žadatele_verze 05_2023
Dokument: Odborný posudek_verze 05_2023 | soubor: 0645b42e434cfc.pdf | velikost: 0.26 MB   - Odborný posudek_verze 05_2023
Dokument: Návod na založení e-identity | soubor: 06391b016cfd14.pdf | velikost: 2.69 MB   - Návod na založení e-identity