MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PODPORUJÍ NÁS

Letohrad
Město Letohrad

Letohrad
Město Žamberk
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS

 

  • 27.02.2020 - 15:00, Seminář - "Realizace projektů Maly Leader"
  • 12.03.2020 - 8:00, Rada MAS
  • 08.04.2020 - 8:00, Rada MAS
  • 23.04.2020 - 14:00, Valná hromada MAS

 

Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Proběhla setkání s členskými obcemi MAS ORLICKO

Na přelomu měsíců října a listopadu se uskutečnily semináře pro členské obce MAS ORLICKO zaměřené na aktuální témata obcí a výhled na nové dotační období. Proběhla celkem 4 setkání na různých místech území MAS (v obcích Líšnice, Písečná, Řetová a Bystřec).
Zástupci obcí zde byli mj. seznámeni se současným stavem realizace Strategie CLLD a s přípravou výzvy čl. 20 PRV. Zaměstnanci kanceláře MAS ORLICKO rovněž představili aktuální informace z přípravy nového programovacího období 2021–2027, seznámili zástupce obcí s databází projektových záměrů Pardubického kraje nebo s možnostmi čerpání v rámci dotačního programu na podporu strategického plánování v obcích.

Série jednání se zúčastnilo celkem 48 starostů z členských obcí MAS ORLICKO, kterým tímto děkujeme za účast a těšíme se na viděnou při některém z dalších jednání.

Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.
Bartošová Šárka | dne 08.11.2019
Dokument: Prezentace ze semináře pro obce | soubor: 05dc53b5beaa38.pdf | velikost: 1.82 MB   - Prezentace ze semináře pro obce
LíšnicePísečnáŘetováBystřec