MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PODPORUJÍ NÁS

Letohrad
Město Letohrad

Letohrad
Město Žamberk
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Aktualizované Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.

Rada MAS schválila na svém jednání 9.2.2021 aktualizované Interní postupy MAS ORLICKO, z.s. ve verzi 9.0.
Do nové verze byly zapracovány požadavky vycházející z Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, vydání 1.4 z 24.7.2020. Dále nové IP mj. reflektují aktuální situaci spojenou s nouzovým stavem, kdy může jednání hodnotících a výběrových komisí proběhnout per rollam nebo s využitím technických prostředků.

Veškeré změny jsou vypsány na začátku dokumentu. Většinou se jednalo o formální doplnění postupů bez vlivu na žadatele.

Aktuální verzi Interních postupů naleznete v sekci DOTACE – Dokumenty nebo na tomto odkaze:
Bartošová Šárka | dne 11.02.2021