MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů  ...

MAS ORLICKO vyhlásila 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu LEADER s termínem příjmu žádostí od 26.4.2010 do 30.4.2010! Aktuální informace včetně všech potřebných dokumentů naleznete v sekci "Výzvy" pod odkazem "2a. Výzva k podávání projektů - jaro 2010 " a v sekci "Ke stažení".
 


Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. - 1. výzva ...

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 5.3.2010 Žádosti o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Jedná se o předložené žádosti do 1. výzvy MAS ORLICKO.
 

Aktualizované fiche ...

V sekci byly vloženy aktualizované fiche pro rok 2010.
 

Příprava výzev roku 2010 ...

V současné době probíhají přípravy harmonogramu výzev pro r. 2010 a podkladů pro vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů. Vyhlášení je plánováno na březen 2010. Základní informace o připravovaných výzvách budou průběžně doplňovány v sekci "Výzvy".
 

Zpráva ze semináře pro doporučené žadatele o dotaci z PRV ...

Dne 12.11.2009 se uskutečnil seminář pro žadatele doporučené k podpoře dotace z Programu rozvoje venkova. Seminář proběhl od 13.00 hod. pro obce a od 17.00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Prezentaci tohoto školení naleznete v sekci "Ke stažení".
 

Školení pro doporučené žadatele k podpoře ...

Dne 12.11.2009 se v zasedací místnosti MAS ORLICKO uskuteční školení pro žadatele, jejichž projekty byly doporučeny k podpoře z PRV v rámci 1. vyhlášené výzvy. Školení proběhne od 13:00 hod. pro obce a od 17:00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Všem žadatelům doporučujeme maximální účast.
 

Seznam vybraných a náhradních žádostí o dotaci ...

Výběrová komise MAS doporučila k podpoře 18 žádostí o dotaci a vybrala dva náhradníky. Dne 26.10.2009 byly tyto žádosti zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF v Hradci Králové. Seznam vybraných a náhradních žádostí naleznete v sekci Výzvy, záložka .Vybrané a náhradní žádosti o dotaci.
 

Vložení nových dokumentů ...

V sekci byly vloženy následující nové dokumenty: (1) Metodika pro hodnocení projektů (2) Prezentace ze školení pro hodnotitele ze dne 29.9.2009
 

Zpráva ze školení pro hodnotitele ...

Dne 29.9.2009 proběhlo školení pro hodnotitele k hodnocení projektů v rámci Programu LEADER. Prezentaci tohoto školení naleznete v sekci "Ke stažení".
 

Školení pro hodnotitele ...

Dne 29.9.2009 v 18.00 hodin se uskuteční školení pro hodnotitele žádostí o dotaci z Programu rozvoj venkova ČR. Současně proběhne školení pro hodnotitele v rámci hodnocení pro MAS POHODA venkova.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112