MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Pracovní setkání pro podnikatele v pilařské výrobě ...

Dne 22.1.2008 se uskuteční informační setkání pro podnikatele v pilařské výrobě. Jednotliví podnikatelé se dozví o možnosti zapojení do Programu Leader a o možnosti získání dotací. Setkání se koná od 18:00 v sídle sekretariátu MAS (REDEA Žamberk s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555).
 


Zapojte se do přípravy na Program Leader ... ...

Příprava na Program Leader probíhá - navštivtě odkaz "Strategický plán Leader", kde naleznete veškeré informace.
 

Výzva k zapojení do pracovních skupin ...

Vyzýváme všechny občany a subjekty, kteří mají zájem podílet se na přípravě Strategického plánu Leader, aby se informovali o možnostech zapojení do pracovních skupin. Termín pro přihlášení je stanoven na 15.2.2008 ! Více informací poskytne sl. Danielová, tel. 731 506 016.
 

Napsali o nás v Orlickém deníku ... ...

Dne 7.12.2007 vyšel v Orlickém deníku pod názvem “O miliony se mohou ucházet jednotlivci i spolky“ článek o připravovaných aktivitách a činnosti Místní akční skupiny ORLICKO. V níže uvedeném odkazu naleznete plné znění článku.
 

Pozvánka na veřejnou diskusi ...

Zveme všechny občany na veřejnou diskusi konanou k přípravě Místní akční skupiny ORLICKO na Program LEADER.

Veřejná diskuse se koná dne 13.12.2007:

- od 12:30 hod. v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku
- od 16:00 hod. v Evropském domě v Králíkách

Plné znění pozvánky naleznete v příloze.
 

Příprava na LEADER zahájena! ...

V současné době se zahajují práce na přípravě Strategického plánu LEADER (SPL), který je stěžejním dokumentem pro účast v Programu LEADER a podání žádosti o podporu v roce 2008. V souvislosti s touto skutečností otvíráme novou rubriku Strategický plán LEADER, ve které budete informováni o možnostech zapojení do přípravy SPL a o průběžných výstupech plánování.

Můžete zde také vložit své projektové záměry a náměty na investice k rozvoji regionu.
 

Podpořené projekty z Programu LEADER ČR 2007 ...

Dne 18.10.2007 schválila Hodnotitelská komise Ministerstava zemědělství České republiky doporučený výběr projektů Místní akční skupiny Orlicko. Schváleny byly následující projekty:

1. Obec Klášterec nad Orlicí - Nákup techniky pro komunální služby
2. Obec Mladkov - Krajina podhůří Orlických hor
3. Jiří Makalouš - Nákup štepkovače pro zpracování dřevní hmoty
4. Jiří Kaplan - Technologická linka pro zpracování biomasy

Podpořeným žadatelům gratulujeme a přejeme jim úspěch při realizaci projektu!
 

Veřejné projednání ...

Dne 10.10.2007 ve 14:00 se v jednacím sále městského úřadu v Žamberku uskutečnilo veřejné zasedání k projednání realizace Programu LEADER ČR 2007.

Prezentaci z tohoto projednání naleznete v příloze.
 

Nové podklady pro žadatele !!! ...

Vzhledem k tomu, že stále probíhají změny v požadavcích na rozsah zpracování příloh žádostí, jsou aktuální informace pro žadatele k dispozici pouze na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 

Výzva k předkládání projektů v rámci Programu Leader ČR v roce 2007 ...

V souladu se Záměrem „Pečujeme o Orlicko“, schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, <strong>vyhlašuje</strong> Místní akční skupina Orlicko, občanské sdružení

<strong>VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ</strong>

na realizaci výše uvedeného Záměru v rámci dotačního titul
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112