MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Aktuální informace ŘO IROP k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COV

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal v souvislosti se zavedením krizových a mimořádných opatření vládou ČR Závazné stanovisko č. 20.
Jeho cílem je usnadnit žadatelům a příjemcům IROP řízení realizace a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti se současnou epidemiologickou situaci v ČR, která může mít negativní vliv na realizaci projektů i zachování výstupů již realizovaných projektů. Stanovisko řeší, jak postupovat v případě zpoždění v realizaci projektu, při neplnění účelu projektu, jejichž výstupy není možné kvůli mimořádným opatřením využívat, nebo při neplnění lhůt uložených žadatelům a příjemcům.

U všech výše uvedených bodů platí, že ŘO je možné o dopadech zavedených opatření informovat i zpětně bez sankce za pozdní oznámení, ŘO se rovněž zavazuje přistupovat k jednotlivým odůvodněným změnám s maximální vstřícností. Zároveň ŘO doporučuje k jednotlivým problémům pečlivě uchovávat veškeré doklady a komunikaci k budoucímu dokladování a prokazování věcné skutečnosti.

Bližší informace naleznete v příloze.
Bartošová Šárka | dne 14.04.2020
Dokument: Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 | soubor: 05e958e9bd7beb.pdf | velikost: 0.54 MB   - Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20