MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Seminář pro žadatele Šablony III. ...

Dne 31.3.2020 byla vyhlášena výzva č. 80 - Šablony III. V souvislosti s vyhlášením této výzvy proběhne seminář pro žadatele distanční formou v termínu 14.–24. 4. 2020.Případné dotazy k semináři je možné projednat dne 27.4.2020 od 15:30 hod. formou videokonference.

Podrobnosti neleznete v příloze.
 


Aktuální informace ŘO IROP k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COV ...

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal v souvislosti se zavedením krizových a mimořádných opatření vládou ČR Závazné stanovisko č. 20.
 

Důležité sdělení k šablonám II a III ...

Dnes (7.4.) byla zveřejněna aktualizovaná verze výzvy 63 (Šablony II), prodloužen byl termín nejzazší realizace projektu a maximální možná délka realizace projektu. Školám je umožňěno požádat o prodloužení projektu.

Podrobnosti uvnitř příspěvku.
 

OPZ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU ČR ...

REALIZACE AKTIVIT A ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ V PROJEKTECH PODPOŘENÝCH Z OPZ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČR A SOUVISEJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
 

Kompenzace zaměstnavatelů - ANTIVIRUS ...

Živnostníci, stejně jako neziskové organizace mohou žádat o kompenzace mzdových nákladů z důvodu karantény, nebo překážky v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s COVID. Vyjádření ministrině ohledně příspěvku pro NNO na webu MAS.
 

Šablony III vyhlášeny! ...

dnešního dne,31.3.2020, konečně došlo k vyhlášení výzvy OP VVV „Šablony III“.Prvním školám (končící projekt Šablon II v červenci–září a „nováčkům“) se dnes také zpřístupnila on-line verze dotazníkového šetření,jehož výstup je povinnou přílohou pro vstup do 3.vlny Šablon.

Odkazy uvnitř příspěvku.
 

Aktuální informace k realizaci šablon v době uzavření škol (30.3.2020) ...

MŠMT konečně vydalo konkrétní informace a doporučení k realizaci jednotlivých šablon v době (i po) uzavření škol. Dokument je k dispozici v příloze níže. Všechny aktuality k současnému stavu naleznete v sekci "Animace" - "Šablony II".
 

Aktuální informace k Šablonám III ...

K 31.3.2020 se předpokládá vyhlášení výzvy k Šablonám III. Zároveň s vyhlášením se prvním školám (končící Šablony II v červenci - září a "nováčkům") odemyká on-line verze dotazníkového šetření pro vstup do 3. vlny Šablon.
 

PRV - Zveřejněn seznam přijatých žádostí ...

V rámci 5. výzvy z Programu rozvoje venkova bych zveřejněn seznam přijatých žádostí. Celkem bylo podáno 89 žádostí. V současné době budou žádosti procházet kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Po jejím ukončení budou žadatelé
 

PRV výzva - příjem žádostí byl UKONČEN ...

Příjem žádostí do výzvy na podporu občanské vybavenosti a podpory živočišné, rostlinné výroby byl UKONČEN!!
Bylo předloženo 89 žádostí(z toho 52 žádostí na ŽV a RV a 37 žádostí na podporu občan. vybavenosti).
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112