MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PODPORUJÍ NÁS

Letohrad
Město Letohrad

Letohrad
Město Žamberk
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS

 

 

Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

První vlna žádostí ukončena - Tisková zpráva

Komunitně vedený místní rozvoj funguje! MAS ORLICKO, z.s. – uzavřela první výzvy a přijala 78 projektů s požadavky na podporu v hodnotě 56 781 431,27 Kč. Většina projektů má významnou šanci na úspěch.

Žadatelé mohli předkládat své žádosti do 11 opatření, ve kterých bylo alokováno celkem 71 419 869,99 Kč.

Dotace byly určeny pro zemědělské podnikatele, organizace pracující v lesích, obce, školy i neziskové organizace.

Po sečtení všech přijatých žádostí již nyní víme, že žadatelé předložili na MAS celkem 78 projektů s požadavky o dotace v hodnotě 56 781 431,27 Kč.

Seznamy všech přijatých projektů jsou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz) .

A jakou mají šanci na úspěch?

„Neboť jsme se snažily jednotlivé alokace ve výzvách vyhlásit v maximálním rozsahu, aby mohli být v maximální míře uspokojeni všichni žadatelé, kteří mají své projekty připraveny, je šance na úspěch u kvalitně připravených projektů velmi dobrá“ – uvádí manažerka MAS ORLICKO, z.s. , Ivana Vanická.

S výjimkou dvou opatření v Programu rozvoje venkova je ve všech vyhlášených výzvách nedočerpaná alokace, kdy čerpání v jednotlivých výzvách se pohybuje mezi 40% - 100%. Největší zájem byl přitom o zemědělské projekty, kde požadavky převyšují alokaci výzev, téměř 50% alokace celého období je požadováno také v projektech na investice do vzdělávání, infrastrukturu sociálních služeb, zázemí péče o děti a podporu prorodinných opatření (školních družin a příměstských táborů).

Projekty nyní budou procházet ještě administrativní kontrolou a věcným hodnocením na MAS. Ty, u kterých bude ověřeno splnění všech podmínek, tak mají podporu téměř jistou.

Obyvatelé v území MAS ORLICKO se tak mohou těšit na nově vybudované chodníky, vybavené a bezbariérové základní a střední školy, kvalitní zázemí pro poskytování sociálních služeb i cenově dostupné a vybavené příměstské tábory a školní družiny.

Opakované výzvy i nové aktivity již na podzim

Další výzvy z Operačního programu zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu plánuje MAS ORLICKO, z.s. vyhlásit již na podzim letošního roku. Program rozvoje venkova vyhlásí další výzvy na začátku roku 2018.

U opatření, které nebyly v první vlně plně vyčerpány, projedná Rada MAS ORLICKO, z.s. jejich opětovné vyhlášení, a to i s přihlédnutím k počtu a připravenosti projektových záměrů.

K optimálnímu nastavení parametrů výzev vyhlásí MAS ORLICKO z.s. v nejbližší době výzvu k předběžným konzultacím projektových záměrů.
Vanická Ivana, Ing. | dne 31.05.2017