MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Výzva MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. října 2017 výzvu s názvem Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
V této výzvě se MŠMT zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben) těch mateřských a základních škol, jejichž právní postavení nebo zacílení není v souladu s dotačními tituly ostatních poskytovatelů dotací.

Jedná se o podporu:
1. základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání,
2. základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, a
3. mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT v přiložené výzvě a nejčastěji kladených otázkách a odpovědích.
Kršková Marie, Ing. Mgr. | dne 12.10.2017