MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Proběhl 1. seminář pro školy ...

Ve středu 6. 4. 2016 v zasedací místnosti MAS ORLICKO proběhl první seminář pro základní a mateřské školy, na kterém byli účastníci informování o podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablonami. Dalším z bodů programu
 


Teď nás již snadno najdete !!! ...

Od tohoto týdne visí logo MAS ORLICKO na fasádě budovy. Věříme, že teď k nám cestu již bez problémů najdete.
 

Aktuální harmonogram výzev IROP 2016 ...

Řídící orgán IROP vydává aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 s platností od 1. 4. 2016. Bližší informace o změnách a přehledu výzev naleznete viz níže.
 

Eurocentra pořádají seminář k mezinárodním projektům ...

Dne 5. dubna 2016 se na krajském úřadě v Hradci Králové uskuteční seminář "Podpora mezinárodních projektů". Cílem semináře je představit Vám možnosti finanční podpory mezinárodních projektů z programů nadnárodní a meziregionální spolupráce a komunitárních programů EU. Více v přiložené pozvánce.
 

Uzavření kanceláře MAS ORLICKO dne 4. 4. 2016 ...

V pondělí 4. 4. 2016 bude kancelář MAS ORLICKO uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
 

Výběrové řízení na pozici Finanční manager ...

MAS ORLICKO z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Finanční manager“. Místo výkonu práce – Žamberk. Více informací o pracovní pozici naleznete v příloze. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášky do VŘ je 7.4.2016.
 

Semináře pro školy ...

V měsíci dubnu MAS ORLICKO připravuje 4 semináře pro školy, jejichž hlavní náplní bude poskytnutí informací o plánovaných výzvách na šablony, realizace MAPů a další informace týkající se škol. Bližší informace naleznete v pozvánkách (viz níže).
 

Uskutečnilo se jednání PS č. 1 ...

Dne 9. 3. 2016 proběhlo jednání pracovní skupiny č. 1 v sídle MAS ORLICKO. Bližší informace o jednání naleznete v zápisu (viz níže).
 

Uskutečnilo se jednání PS č. 2 ...

Dne 4. 3. 2016 se uskutečnilo první jednání pracovní skupiny č. 2 v novém sídle MAS ORLICKO. Předmětem jednání bylo představení plánu činnosti pro rok 2016, plánovaných výzev a seminářů pro školy , ale i realizace místních akčních plánů (=MAP). Více informací naleznete v zápise (viz níže).
 

Další pracovní jednání PS 4 ...

Dne 10.3. proběhlo v novém sídle MAS první jednání PS 4 v roce 2016. Na programu byly informace o plánu činnosti PS, harmonogram vyhlášení výzev a příjmu žádostí a srovnání s harmonogramem národního kola IROP. Dále byli přítomní členové informováni a projektech spolupráce a realizaci aktivit pro
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86