MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Porada ředitelů Pardubického kraje

Na konci listopadu se uskutečnila Porada ředitelů Pardubického kraje, které se účastnilo kolem 300 ředitelek a ředitelů z řad mateřských, základních a středních škol. Porada se již každoročně konala v příjemných prostorech Hotelu Jezerka na Seči.

Celý týden byl rozdělen do čtyř skupin. První skupina se skládala z řad ředitelek mateřských škol, druhý den se porady účastnili ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol. Třetí den dorazili ředitelky a ředitelé základních škol, poslední skupina se skládala z ředitelek a ředitelů středních škol.

Program porady byl pečlivě připraven a účastníci měli možnost si poslechnout mnoho zajímavých přednášek doplněné prezentacemi v oblasti ekonomické, právní, sociální. Zásluhou odborného a kvalifikovaného přednášejícího byly přednášky zajímavé a plné nových informací.

Každá skupina měla během celého programu čtyři přestávky na občerstvení a možnost získání informací ze stánků v přísálí. Jedním ze stánků jsme byli i my MAS ORLICKO,z.s., kde se účastníci mohli zastavit a dozvědět se o naší organizaci více informací. Během komunikace jsme informovali o naší činnosti, a jakými aktivitami se v současné době zabýváme. Zároveň jsme komunikovali s nimi jako potenciálními žadateli o dotace, které projekty a v jaké výši by rádi realizovali.

Tuto akci hodnotíme pozitivně a jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Tím ještě jednou děkujeme paní náměstkyni Ing. Pernicové, panu Mgr. Hlavovi a paní Ing. Mgr. Pemlové za spolupráci.
Brožková Alice, Ing. | dne 28.11.2014
MAS ORLICKO, z.s. stánekMAS ORLICKO, z.s. stánek2