MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Seminář pro osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů

Dne 18. května od 16 hodin se bude v budově Městského úřadu v Letohradě konat úvodní setkání.
Uskuteční se seminář určený osobám podílejícím se na hodnocení a výběru projektů a následně jednání VK s tímto programem:

1. Seminář
• Úvodní informace, seznámení s procesem hodnocení a výběru projektů
včetně kompetencí jednotlivých orgánů a členů
• Seznámení s interními postupy
• Poučení o střetu zájmů a dalších podmínkách hodnocení projektů (odměna za
hodnocení projektů, …)
• Seznámení s etickým kodexem člena hodnotící a výběrové komise a jeho podpis
• Podpis dokumentu Údaje člena VK, viz příloha

2. Jednání VK
• Volba předsedy VK
• Informace o termínech jednání hodnotících a VK, termíny hodnocení projektů
Kancelář MAS ORLICKO, z. s. | dne 11.05.2017