MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Obnovený sběr investičních záměrů

Vzhledem k plánované aktualizaci Strategického rámce MAP byl obnoven sběr investičních záměrů škol, školek, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání. Aktuální sběr bude probíhat do 24. března 2017.

V rámci aktualizace Strategického rámce MAP je možné pouze přidávat nové projektové záměry. Ve výzvách vyhlášených MAS ORLICKO, z.s., bude jedním z kritérií přijatelnost soulad se Strategickým rámcem MAP. Doporučujeme zpracovat do investičních záměrů veškeré zamýšlené požadavky a potřeby. Pro zapracování investičního záměrů do Strategického rámce MAP není nutná jakákoliv rozpracovanost projektu (projektová studie, projektová dokumentace, ...), ani zahrnutí nákladů projektu do rozpočtu zřizovatele - dostačující je pouze potvrzení souhlasu zřizovatele se zamýšlenou investicí na přiloženém formuláři.
Bednářová Adéla , Bc. | dne 09.02.2017
Dokument: Strategický rámec MAP Žamberk a Králíky | soubor: 0589c5609d72af.pdf | velikost: 0.86 MB   - Strategický rámec MAP Žamberk a Králíky
Dokument: Strategický rámec MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová | soubor: 0589c58f655aa1.pdf | velikost: 0.82 MB   - Strategický rámec MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
Dokument: Formulář pro vyplnění projektového záměru MAP Žamberk a Králíky | soubor: 0589c576c52654.docx | velikost: 0.19 MB   - Formulář pro vyplnění projektového záměru MAP Žamberk a Králíky
Dokument: Formulář pro vyplnění projektového záměru MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová | soubor: 0589c57ba60a03.docx | velikost: 0.2 MB   - Formulář pro vyplnění projektového záměru MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová