MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Řídící pracovní skupina MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

31. ledna 2017 se sešla Řídící pracovní skupina MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Hlavním úkolem setkání bylo vytvořit opatření pro naplnění cílů vybraných prioritních oblastí. Příští setkání ŘPS se uskuteční 1. března od 15:30 v PPP Ústí nad Orlicí.
Hlavní úkolem bylo vytvořit opatření k naplnění cílů vybraných prioritních oblastí:
- priorita č. 2 Nedostatek finanční podpory pro rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti
- priorita č. 4 Zajištění rozvoje kariérového poradenství na základních a mateřských školách
- priorita č. 5 Rozšíření zdravého životního stylu v rámci PV i ZV.
Bednářová Adéla , Bc. | dne 01.02.2017
ŘPS ÚOČT 31.1.2017ŘPS ÚOČT 31.1.2017ŘPS ÚOČT 31.1.2017