MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

MAS ORLICKO na Poradách ředitelů Pardubického kraje

I v letošním roce se zástupci MAS ORLICKO zúčastní Porad ředitelů Pardubického kraje, které se uskuteční od 30. 11. - 3. 12. 2015 v Ústupkách u Seče. Zástupci MAS ORLICKO budou přítomni dne 1. a 3. 12. 2015 a naleznete je v přísálí, kde bude
možné poskytnout informace týkající se podpor v novém dotačním období a současně k přípravám Místních akčních plánů (MAPů).
Těšíme se na Vás !!!
Brožková Alice, Ing. | dne 30.11.2015