MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Porada ředitelů Pardubického kraje

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnila Porada ředitelů Pardubického kraje, které se i letos účastnil hojný počet ředitelek a ředitelů z mateřských, základních a středních škol. Porada se již každoročně konala v příjemných prostorách Hotelu Jezerka na Seči.

Celý týden byl rozdělen do čtyř skupin. První skupina se skládala z řad ředitelek mateřských škol, druhý den se porady účastnili ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol. Třetí den dorazili ředitelky a ředitelé základních škol, poslední skupina se skládala z ředitelek a ředitelů středních škol.

Program porady byl pečlivě připraven a účastníci měli možnost si poslechnout mnoho zajímavých přednášek doplněné prezentacemi v oblasti ekonomické, právní, sociální. Zásluhou odborného a kvalifikovaného přednášejícího byly přednášky zajímavé a plné nových informací.

Každá skupina měla během celého programu čtyři přestávky na občerstvení a možnost získání informací ze stánků v přísálí. V úterý 1. 12. a ve čtvrtek 2. 12. jsme i my měli připraven stánek pro účastníky, kde se mohli zastavit a dozvědět se o naší organizaci více informací. Během komunikace jsme informovali o naší činnosti a připravovaných podporách, které MAS ORLICKO plánuje realizovat, pokud bude úspěšně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Současně jsme poskytovali informace o Místních akčních plánech.

Tím ještě jednou děkujeme paní náměstkyni Ing. Pernicové, panu Mgr. Kissovi a paní Ing. Mgr. Pemlové za spolupráci.
Brožková Alice, Ing. | dne 08.12.2015
MAS ORLICKO, z.s. stánekKonferenční sál