MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Výzva č. 14 a 15 - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 4. prosince 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a současně i 15. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“ k podávání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Ukončení příjmu žádostí je dne 22. 4. 2016. Více informací naleznete viz níže.
Brožková Alice, Ing. | dne 08.12.2015