MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Příjem žádostí o udělení značky "ORLICKÉ HORY originální produkt" ...

MAS ORLICKO přijímá žádosti o udělení značky "ORLICKÉ HORY originální produkt" Žádost a zásady pro udělování a užívání značky jsou přílohou této zprávy.
 


Základní informace o dotačních titulech ...

Vážení žadatelé, v sekci "Plán výzev v roce 2011" jsou vloženy základní informace o jednotlivých dotačních titulech (Fiche) a aktualizovaný harmonogram výzvy v roce 2011.
 

Uzavření kanceláře MAS ...

Dne 17.3.2011 bude kancelář MAS v odpoledních hodinách uzavřena z důvodu nemoci a pracovní cesty. Děkujeme za pochopení.
 

Napsali o nás ...

V Orlickém deníku vyšel článek o MAS ORLICKO, který si můžete stáhnout v přiloženém odkazu.
 

Schválené žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. - 3. výzva ...

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 28.2.2011 Žádosti o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Jedná se o předložené žádosti do 3. výzvy MAS ORLICKO.
 

Zveřejnění Žádosti o proplacení pro žadatele z 3. výzvy ...

V sekci "Výzvy - III. výzva - léto", v oddíle pro podpořené žadatele, byly vloženy formuláře Žádosti o proplacení a Soupisky účetních dokladů včetně instruktážních listů, kterými je nutno se řídit při vyplňování formulářů.
 

Zpravodaj MAS ORLICKO ...

V oddíle "Tiskopisy vydané kanceláří MAS" byl vložen Zpravodaj MAS ORLICKO v elektronické podobě. Zpravodaj ve vytištěné podobě bude distribuován během 14 dní na jednotlivé obce Orlicka, do informačních center a také je možné vyzvednout výtisk v kanceláři MAS.
 

Zpravodaj MAS ORLICKO ...

V sekci ke stažení byl vložen Zpravodaj MAS ORLICKO v elektronické podobě. Zpravodaj v tištěné podobě bude distribuován během 14 dní na jednotlivé obce Orlicka, do informačních center a také je možné vyzvednout výtisk v kanceláři MAS.
 

Uzavření kanceláře MAS ...

Dne 9.2.2011 bude z důvodu školení uzavřena kancelář MAS. Děkujeme za pochopení
 

Aktualizace výzev v roce 2011 ...

Vážení žadatelé, v sekci Výzvy - rok 2011 byl aktualizován plán výzev pro letošní rok. Vzhledem k rozsáhlé aktualizaci pravidel IV.1.1. a IV.1.2. včetně Metodiky pro tvorbu Fichí, vyhlásí MAS ORLICKO v roce 2011 jednu výzvu, v rámci které bude průběžně přijímat žádosti. Děkujeme za pochopení
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85