MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Analýza území pro zjištění podmínek života na Orlicku

V úterý 29.7.2014 se v sokolovně v Lukavici sešlo bezmála 30 zástupců obcí, podnikatelů, firem a neziskových organizací, ke společné diskusi a připomínkování návrhu analytické části strategie, jejích dílčích okruhů a následnému zpracování tématických SWOT.
Setkání bylo jednou částí z příprav pro přípravu programu následujícího dotačního období. V úvodu poděkovala ing. Vanická starostce obce Lukavice, paní Severové, za půjčení prostor v Sokolovně a poté již následovalo představení operačních programů, ze kterých bude moci MAS čerpat a přerozdělovat finanční prostředky z EU. Dalším bodem programu bylo shromáždění účastníků ve skupinách, ve kterých pak diskutovali k daným tématům.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem za účast a získání přínosných podnětů, důležitých pro naši práci.
Plíhalová Libuše | dne 05.08.2014
Pracovní skupina 3Pracovní skupina 2Pracovní setkání