MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Národní platforma poradí neziskovkám s novým Občanským zákoníkem

MAS ORLICKO se zapojilo do národní platformy na podporu neziskových organizací při novele Občanského zákoníku. Celou tiskovou zprávu čtěte po rozkliknutí aktuality.
Skupina neziskových organizací stojí za vznikem sítě poradců k novému Občanskému zákoníku. „Novým občanským zákoníkem končí porevoluční úprava legislativy pro neziskový sektor. Většina neziskovek neboli nestátních neziskových organizací se dříve či později bude muset s novou legislativou seznámit a zareagovat na ni,“ prohlásil Ing. Roman Haken z CpKP, koordinátor platformy.

„Proto jsme přišli s národní platformou kvalifikovaných, erudovaných poradců, kteří pomohou neziskovkám se změnami vyžádanými novým občanským zákoníkem. Naší ambicí jsou nejméně 2 poradci na každý kraj, jeden z krajského města, a druhý z venkovské oblasti, oba se znalostí problematiky neziskového sektoru.“

O víkendu 15. a 16. března se na školení poradců k novému občanskému zákoníku (NOZ) sjelo 18 účastníků z deseti krajů České republiky. Konalo se v Praze. Veškerou logistiku výborně připravené akce zajišťovala organizace Spiralis, v čele s ředitelkou Ing. Jolanou Turnerovou. Po dva dny školitelé – JUDr. Lenka Deverová a Ing. Petr Pajas z Prahy - předávali svoje zkušenosti a připravovali poradce na jejich budoucí roli - například jak zvládat přípravu dokumentů pro zápis neziskové organizace do soudních rejstříků. V nejbližších třech letech totiž všechny organizace v České republice budou muset projít cestou menší či výraznější změny svých dokumentů.

V současné době národní platforma připravuje detailní metodiku nejen pro legislativní poradenství, ale i pro účetní a daňovou stránku transformace. Pokud vyjde některý z připravovaných podpůrných projektů, potom bude součástí i pravidelné školení po regionech, stejně jako on-line help desk.


Z našeho kraje je součástí platformy Místní akční skupina ORLICKO a MAS Moravsko-Třebovsko a Jevíčsko. V případě potřeby rady k NOZ ve věci neziskového sektoru se v naší MAS budete moci obracet na JUDr. Janu Hlavsovou, hlavsova@mas.orlicko.cz . Více už brzy na našich webových stránkách, ve zpravodaji a již brzy také na školeních v území MAS.

Vanická Ivana, Ing. | dne 18.03.2014