MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Nový oddíl ...

V sekci ke stažení byl vložen nový oddíl "Tiskopisy vydané kanceláří MAS", kde budou průběžně vkládány všechny tiskopisy (letáky, brožury) vydávané kanceláří MAS.
 


2. výzva k předkládání žádostí ...

V sekci byla vložena 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci.
 

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů  ...

MAS ORLICKO vyhlásila 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu LEADER s termínem příjmu žádostí od 26.4.2010 do 30.4.2010! Aktuální informace včetně všech potřebných dokumentů naleznete v sekci "Výzvy" pod odkazem "2a. Výzva k podávání projektů - jaro 2010 " a v sekci "Ke stažení".
 

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. - 1. výzva ...

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 5.3.2010 Žádosti o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Jedná se o předložené žádosti do 1. výzvy MAS ORLICKO.
 

Aktualizované fiche ...

V sekci byly vloženy aktualizované fiche pro rok 2010.
 

Příprava výzev roku 2010 ...

V současné době probíhají přípravy harmonogramu výzev pro r. 2010 a podkladů pro vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů. Vyhlášení je plánováno na březen 2010. Základní informace o připravovaných výzvách budou průběžně doplňovány v sekci "Výzvy".
 

Zpráva ze semináře pro doporučené žadatele o dotaci z PRV ...

Dne 12.11.2009 se uskutečnil seminář pro žadatele doporučené k podpoře dotace z Programu rozvoje venkova. Seminář proběhl od 13.00 hod. pro obce a od 17.00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Prezentaci tohoto školení naleznete v sekci "Ke stažení".
 

Školení pro doporučené žadatele k podpoře ...

Dne 12.11.2009 se v zasedací místnosti MAS ORLICKO uskuteční školení pro žadatele, jejichž projekty byly doporučeny k podpoře z PRV v rámci 1. vyhlášené výzvy. Školení proběhne od 13:00 hod. pro obce a od 17:00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Všem žadatelům doporučujeme maximální účast.
 

Seznam vybraných a náhradních žádostí o dotaci ...

Výběrová komise MAS doporučila k podpoře 18 žádostí o dotaci a vybrala dva náhradníky. Dne 26.10.2009 byly tyto žádosti zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF v Hradci Králové. Seznam vybraných a náhradních žádostí naleznete v sekci Výzvy, záložka .Vybrané a náhradní žádosti o dotaci.
 

Vložení nových dokumentů ...

V sekci byly vloženy následující nové dokumenty: (1) Metodika pro hodnocení projektů (2) Prezentace ze školení pro hodnotitele ze dne 29.9.2009
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86