MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Tisková zpráva z valné hromady MAS ORLICKO

Dne 5.12.2013 se v Dolní Čermné uskutečnila valná hromada MAS ORLICKO za účasti významných hostů Ing.Petra Šilara, senátora, Ing.Václava Kroutila, člena Rady Pardubického kraje, Ing.Bohuslava Lapáčka, zástupce za Celostátní síť pro venkov, Ing.Františka Wintera, předsedy NS MAS a pana Petra Fialy,
předsedy Sdružení obcí Orlicko. Všichni hosté podpořili další fungování Místních akčních skupin, které tvoří důležitou součást získávání dotací pro venkov.

Hlavním tématem valné hromady bylo zhodnocení veškeré činnosti MAS za uplynulý rok, ve kterém byla vyhlášena poslední VII. výzva v programovacím období 2009 – 2013. Dále byly podány informace o realizovaných projektech spolupráce, o zapojení MAS do nových projektů, o kontrole MAS ze strany Centrálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, projednány byly také finanční a personální otázky dalšího fungování MAS.

Důležitým bodem jednání bylo přijímání 4 nových přidružených členů a 6 řádných členů do členské základny MAS ORLICKO.

V závěru jednání pozvaní hosté podpořili MAS ORLICKO v její další činnosti a pohovořili o možnostech financování pro následné období.
Plíhalová Libuše | dne 10.12.2013
Fotografie 1Fotografie 2Fotografie 3Fotografie 4Fotografie 5