MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS

4. 6. 2019 13 hod. - Workshop "Zakázky malého rozsahu v programu IROP"

Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Pracovní setkání pro podnikatele v zemědělství a hospodařící v lesích ...

V následujících termínech se v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku uskuteční informační setkání pro podnikatele v zemědělské a hospodařící v lesích:

20.2.2008 od 18:00 hod. pro živnostníky a společnosti hospodařící v lesích
27.2.2008 od 18:00 hod. pro zemědělské podnikatele
 


Pracovní setkání pro podnikatele v pilařské výrobě ...

Dne 22.1.2008 se uskuteční informační setkání pro podnikatele v pilařské výrobě. Jednotliví podnikatelé se dozví o možnosti zapojení do Programu Leader a o možnosti získání dotací. Setkání se koná od 18:00 v sídle sekretariátu MAS (REDEA Žamberk s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555).
 

Zapojte se do přípravy na Program Leader ... ...

Příprava na Program Leader probíhá - navštivtě odkaz "Strategický plán Leader", kde naleznete veškeré informace.
 

Výzva k zapojení do pracovních skupin ...

Vyzýváme všechny občany a subjekty, kteří mají zájem podílet se na přípravě Strategického plánu Leader, aby se informovali o možnostech zapojení do pracovních skupin. Termín pro přihlášení je stanoven na 15.2.2008 ! Více informací poskytne sl. Danielová, tel. 731 506 016.
 

Napsali o nás v Orlickém deníku ... ...

Dne 7.12.2007 vyšel v Orlickém deníku pod názvem “O miliony se mohou ucházet jednotlivci i spolky“ článek o připravovaných aktivitách a činnosti Místní akční skupiny ORLICKO. V níže uvedeném odkazu naleznete plné znění článku.
 

Pozvánka na veřejnou diskusi ...

Zveme všechny občany na veřejnou diskusi konanou k přípravě Místní akční skupiny ORLICKO na Program LEADER.

Veřejná diskuse se koná dne 13.12.2007:

- od 12:30 hod. v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku
- od 16:00 hod. v Evropském domě v Králíkách

Plné znění pozvánky naleznete v příloze.
 

Příprava na LEADER zahájena! ...

V současné době se zahajují práce na přípravě Strategického plánu LEADER (SPL), který je stěžejním dokumentem pro účast v Programu LEADER a podání žádosti o podporu v roce 2008. V souvislosti s touto skutečností otvíráme novou rubriku Strategický plán LEADER, ve které budete informováni o možnostech zapojení do přípravy SPL a o průběžných výstupech plánování.

Můžete zde také vložit své projektové záměry a náměty na investice k rozvoji regionu.
 

Podpořené projekty z Programu LEADER ČR 2007 ...

Dne 18.10.2007 schválila Hodnotitelská komise Ministerstava zemědělství České republiky doporučený výběr projektů Místní akční skupiny Orlicko. Schváleny byly následující projekty:

1. Obec Klášterec nad Orlicí - Nákup techniky pro komunální služby
2. Obec Mladkov - Krajina podhůří Orlických hor
3. Jiří Makalouš - Nákup štepkovače pro zpracování dřevní hmoty
4. Jiří Kaplan - Technologická linka pro zpracování biomasy

Podpořeným žadatelům gratulujeme a přejeme jim úspěch při realizaci projektu!
 

Veřejné projednání ...

Dne 10.10.2007 ve 14:00 se v jednacím sále městského úřadu v Žamberku uskutečnilo veřejné zasedání k projednání realizace Programu LEADER ČR 2007.

Prezentaci z tohoto projednání naleznete v příloze.
 

Nové podklady pro žadatele !!! ...

Vzhledem k tomu, že stále probíhají změny v požadavcích na rozsah zpracování příloh žádostí, jsou aktuální informace pro žadatele k dispozici pouze na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87