MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Doplnění avíza výzvy

Na webu MŠMT byly zveřejněny doplňující informace k avízu výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3.
Jednotlivé šablony byly doplněny o popisy včetně cen. Upozorňujeme všechny zájemce, že se stále jedná o pracovní verze dokumentů, jednotlivé údaje se mohou stále změnit. Vyhlášení výzvy je plánováno na 31. května 2016. K tomuto datu by rovněž školy měly dostat vyhodnocené dotazníky s doporučenými šablonami. Školy budou mít povinnost zvolit min. 1 šablonu z doporučených.
V návaznosti na vyhlášení výzvy MAS ORLICKO, z.s. plánuje semináře pro příjemce. Předpokládané termíny seminářů jsou 13. června od 14 hodin v sídle MAS v Žamberku a 20. června od 14 hodin v Ústí nad Orlicí. Konečné termíny seminářů a místa budou upřesněny po zveřejnění výzvy.
Pokud chcete své záměry konzultovat dříve obraťte se na:
Ing. Mgr. Marii Krškovou, mail: krskova@mas.orlicko.cz tel.: 734 313 330
Ing. Alici Brožkovou email: brozkova@mas.orlicko.cz, tel.: 734 318 889 nebo tel.: 464 600 708.

Kršková Marie, Ing. Mgr. | dne 27.05.2016
Dokument: Výzva - text k 20.5. | soubor: 05748080686068.pdf | velikost: 0.38 MB   - Výzva - text k 20.5.
Dokument: Pravidla k 20.5. | soubor: 05748081c7dd08.pdf | velikost: 3.74 MB   - Pravidla k 20.5.
Dokument: Přehled šablon k 20.5. | soubor: 0574807eee5e58.pdf | velikost: 1.21 MB   - Přehled šablon k 20.5.