MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

V. výzva - ARCHIV ZMĚN

Hlášení změn v projektech ...

Do záložky pro podpořené žadatele byl vložen dokument Výzva k nahlášení změn v projektech.
 

Žádost o propacení výdajů; Informační a publikační opatření  ...

Do záložky pro podpořené žadatele byla vložena žádost o propacení výdajů včetně soupisky účetních dokladů a instruktážního listu.
Dále byly vyměněny Pokyny k zajišťování informačních a publikačních opatření za aktuální.
 

Formulář Žádosti o dotaci a Instruktážní list  ...

Do záložky Výzva byl vložen dokument 5. výzvy k předkládání Žádostí o dotaci a do záložek FICHE 2, FICHE 7 a FICHE 8 byl vložen formulář Žádosti o dotaci a Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova.
 

Přesun Metodik a pracovní verze dokumentů Fiche 2, 7, 8 ...

V záložkách Fiche 2, Fiche 7 a Fiche 8 jsou vloženy pracovní verze dokumentů těchto Fichí.
Metodika dokládání vlastnických vztahů a Metodika dokládání stanoviska stavebního úřadu byla přesunuta ze záložky "Pro uchazeče" do záložky "Ostatní dokumenty".

 

Pracovní verze dokumentů Fiche 2, 7, 8 ...

V záložkách Fiche 2, Fiche 7 a Fiche 8 jsou vloženy pracovní verze dokumentů těchto Fichí.
 

Metodický postup pro hodnocení projektů a další dokumenty ...

Do oddílu Dokumenty-základní je vložen Metodický postup pro hodnocení projektů a do jednotlivých záložek Fiche jsou vloženy další potřebné dokumenty pro podání žádosti o dotaci.
 

Metodika dokládání vlastnických vztahů a související dokumentace ...

Do oddílu Pro uchazeče je vložena Metodika dokládání vlastnických vztahů a související dokumentace.
 

Pravidla pro poskytování dotací a další potřebné metodiky ...

Do oddílu Dokumenty - základní jsou vložena nová Pravidla pro poskytování dotací a do Ostatních dokumentů jsou vloženy další potřebné metodiky.
 

Dotační tituly 5. výzvy  ...

Do jednotlivých oddílů FICHE jsou vloženy základní informace o vyhlašovaných dotačních titulech v 5. výzvě.
 

Dokument pro přípravu projektu ...

Do oddílu Pro uchazeče o dotaci je vložen dokument, na jehož základě si mohou potencionální žadatele připravovat svůj projekt a následně tyto informace použít pro zpracování Žádosti o dotaci.
 

« Zpět