MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Pracovní verze Strategie SCLLD 2014-2020

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Orlicko 2014-2020 byla zveřejněna.
Strategie je přiložena v příloze.
Kokulová Lucie, Bc. | dne 29.08.2014
Dokument: Část 3.1 - Stanovení vize a cílů | soubor: 0540ee345be3ca.pdf | velikost: 0.56 MB   - Část 3.1 - Stanovení vize a cílů
Dokument: Část 3.2 - Návrhy opatření | soubor: 0540ee36f4fba8.pdf | velikost: 1.25 MB   - Část 3.2 - Návrhy opatření
Dokument: Přehled kapitol | soubor: 0540ee39733f55.pdf | velikost: 1.13 MB   - Přehled kapitol
Dokument: Část 2. - Analýza potřeb a problémů | soubor: 0540ee2da3fd90.pdf | velikost: 4.28 MB   - Část 2. - Analýza potřeb a problémů
Dokument: Část 1. - Úvodní text, zmapování relevantních strategií | soubor: 0540ee1e80f348.pdf | velikost: 1.48 MB   - Část 1. - Úvodní text, zmapování relevantních strategií