MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

PRV - Výzva (čl. 20 - podpora občanské vybavenosti a 17.1.a) - živočišná a rostlinná výroba


Příslušné dokumenty

 
Pro PODPOŘENÉ žadatele
Žádost o platbu - postup dokládáníDokument: žop | soubor: 05f5648f98c77a.pdf | velikost: 2.46 MB Brožková Alice, Ing.
HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH - návodDokument: hlaseni | soubor: 0602147f004c54.pdf | velikost: 0.14 MB Brožková Alice, Ing.
CENOVÝ MARKETING/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PŘÍRUČKADokument: příručka | soubor: 0614095b64b845.pdf | velikost: 0.1 MB Brožková Alice, Ing.
Povinná publicita Dokument: povinna publicita | soubor: 06070412c75a07.pdf | velikost: 0.12 MB Brožková Alice, Ing.
PODPIS DOHODY - povinné přílohyDokument: Přílohy k PODPISU DOHODY | soubor: 05ff579cd69b3f.pdf | velikost: 0.13 MB Brožková Alice, Ing.
Doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře - postupDokument: doplnění | soubor: 05f5646450eb34.pdf | velikost: 0.87 MB Brožková Alice, Ing.
Dokládání příloh k velkému cen.marketingu/ výběrovým řízením přes Portál farmáře - postupDokument: postup | soubor: 05f5644ce4bd28.pdf | velikost: 0.56 MB Brožková Alice, Ing.
Nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmářeDokument: nastavení | soubor: 05f55f7ec40873.pdf | velikost: 0.27 MB Brožková Alice, Ing.
Seminář pro podpořené žadatele (pozvánky + prezentace)Dokument: pozvánka ŽV a RV | soubor: 05f294d78ea2f1.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: pozvánka čl. 20 | soubor: 05f294d8abe436.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: prezentace ŽV a RV | soubor: 05f644a2f30766.pdf | velikost: 0.59 MB Dokument: prezentace - podpora občan.vybavenosti | soubor: 05f644a54e348d.pdf | velikost: 0.66 MB Brožková Alice, Ing.
Postup pro zaregistrování žádosti na SZIF (slide 14- 21)Dokument: návod | soubor: 05f294369a0daf.pdf | velikost: 1.64 MB Brožková Alice, Ing.
 
Seznamy projektů
Seznam vybraných/ NEvybraných projektů PRV - 5. výzva 2020 Dokument: seznam | soubor: 05ef32987ec2de.pdf | velikost: 0.28 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam žádostí postoupených do věcného hodnocení MASDokument: seznam | soubor: 05ef3124535803.pdf | velikost: 0.28 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam přijatých projektů PRV ve Výzvě č. 5Dokument: seznam | soubor: 05e78e6fb35693.pdf | velikost: 0.24 MB Brožková Alice, Ing.
 
Zápisy z jednání
Zápis z jednání Rady MAS (24. 6. 2020)Dokument: zápis z jednání 26. 4. 2019 | soubor: 05efc6b40e88c3.pdf | velikost: 4.97 MB Brožková Alice, Ing.
Zápis z jednání Výběrové komise (1. 6. 2020)Dokument: FICHE 10 | soubor: 05efc6b7fd9164.pdf | velikost: 3.23 MB Dokument: FICHE 11 | soubor: 05efc6b936d0a0.pdf | velikost: 2.57 MB Brožková Alice, Ing.
 
VÝZVA č. 5
Souhlas s vyhlášením výzvyDokument: souhlas | soubor: 05e3d385a02b02.pdf | velikost: 0.31 MB Brožková Alice, Ing.
Výzva č. 5Dokument: výzva final el.p. | soubor: 05e3d32fa5dc50.pdf | velikost: 0.28 MB Brožková Alice, Ing.
Celá pravidla 19.2.1. (k 8. 10. 2019)Dokument: Pravidla 19.2.1. - s účinností od 8. 10. 2019 | soubor: 05e188925b3b46.pdf | velikost: 1.89 MB Brožková Alice, Ing.
Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.Dokument: Interní postupy | soubor: 05e3be2ba67880.pdf | velikost: 1.45 MB Brožková Alice, Ing.
 
FICHE 10 Rozvoj sektoru ŽV a RV výroby
Specifická pravidla k 17.1.a) (= výtah z Pravidel 19.2.1.) + specifické povinné přílohyDokument: pravidla | soubor: 05e441922250ff.pdf | velikost: 0.6 MB Brožková Alice, Ing.
Společné podmínky + seznam povinných příloh (= výtah z Pravidel 19.2.1.)Dokument: pravidla | soubor: 05e44290d2cf82.pdf | velikost: 1.06 MB Brožková Alice, Ing.
Preferenční kritéria k podpoře ŽV a RV (FICHE PRV/10)Dokument: PK | soubor: 05e340e6aea400.pdf | velikost: 1.27 MB Brožková Alice, Ing.
Dotazník - Celospolečenská odpovědnostDokument: dotaznik | soubor: 05e3be431a3cc0.docx | velikost: 0.05 MB Brožková Alice, Ing.
Doložení výpisu IZR + postup pro vlastní výpočet VDJ Dokument: návod | soubor: 05e3d33a73bf26.pdf | velikost: 0.5 MB Brožková Alice, Ing.
Doložení výpis LPIS - návodDokument: návod | soubor: 05e3d34fce7894.pdf | velikost: 0.29 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podnikuDokument: prohlášení | soubor: 05e3bf0f967cb2.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: dotazy | soubor: 05e4e4f933fb43.pdf | velikost: 0.49 MB Dokument: 5 pravidel | soubor: 05e53bc1c3bf15.pdf | velikost: 0.62 MB Brožková Alice, Ing.
Oblast intervence (pro vyplnění strany F v žádosti)Dokument: oblast intervence | soubor: 05e575f3829fbb.pdf | velikost: 0.48 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam zemědělských spolků nebo organizacíDokument: seznam | soubor: 05e3bf1a6a3aa2.pdf | velikost: 0.21 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam projektů schválených Radou MAS ORLICKO z PRVDokument: seznam | soubor: 05e6b42a2ae58b.pdf | velikost: 0.13 MB Brožková Alice, Ing.
Databáze projektových záměrů ŽV a RVDokument: seznam | soubor: 05e4e73e97798b.pdf | velikost: 1.48 MB Brožková Alice, Ing.
 
FICHE 11 Občanská vybavenost
Specifická pravidla k čl. 20 (= výtah z Pravidel 19.2.1.) + specifické povinné přílohyDokument: pravidla | soubor: 05e4416c8f002a.pdf | velikost: 1.81 MB Brožková Alice, Ing.
Společné podmínky + seznam povinných příloh (= výtah z Pravidel 19.2.1.)Dokument: pravidla | soubor: 05e442a5490959.pdf | velikost: 1.06 MB Brožková Alice, Ing.
Preferenční kritéria k podpoře občanské vybavenosti (FICHE PRV/11)Dokument: PK | soubor: 05e340def40473.pdf | velikost: 1.41 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha č. 1 - Seznam projektů schválených Radou MAS ORLICKO z IROP, PRV, OPZDokument: seznam IROP | soubor: 05e4a5f3570495.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: seznam PRV | soubor: 05e3c5ab724784.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: seznam OPZ | soubor: 05e3d28956ef15.pdf | velikost: 0.14 MB Brožková Alice, Ing.
Databáze projektových záměrů čl. 20Dokument: databáze | soubor: 05e3c02f1b3e8c.pdf | velikost: 3.79 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha č. 2 - Přehled ČSÚ o počtu obyvatel k 1. 1. 2019Dokument: přehled | soubor: 05e5e26f5b96d7.pdf | velikost: 0.17 MB Brožková Alice, Ing.
Oblast intervence (pro vyplnění strany F v žádosti)Dokument: oblast intervence | soubor: 05e575bf6cfd8a.pdf | velikost: 0.48 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podnikuDokument: příloha 5 | soubor: 05e4cfe301459e.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: dotazy | soubor: 05e4e4f74577fa.pdf | velikost: 0.49 MB Dokument: 5 pravidel | soubor: 05e53bbfd2859e.pdf | velikost: 0.62 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Dokument: příloha | soubor: 05e53b0bdeb9a0.pdf | velikost: 0.1 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce Dokument: příloha | soubor: 05e441a4eee9c1.docx | velikost: 0.01 MB Brožková Alice, Ing.
Příloha č. 22 investiční priority - seznam projekt. záměrů pro PRVDokument: seznam UO a CT | soubor: 05e4a512eacc5d.pdf | velikost: 4.06 MB Dokument: seznam ZBK a KR | soubor: 05e4a54919b053.pdf | velikost: 2.91 MB Dokument: seznam LA | soubor: 05e4d1a6e8e96a.pdf | velikost: 0.86 MB Brožková Alice, Ing.
 
SPOLEČNÉ PŘÍLOHY
Zřízení účtu na Portálu FarmářeDokument: návod | soubor: 05e41497014490.pdf | velikost: 0.18 MB Brožková Alice, Ing.
POSTUP PRO STAŽENÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI, PODÁNÍ NA MAS, REGISTRACE NA SZIFDokument: postup | soubor: 05e5f692373a92.pdf | velikost: 1.64 MB Brožková Alice, Ing.
Nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmářeDokument: návod | soubor: 05e414d2f9c07c.pdf | velikost: 1.22 MB Brožková Alice, Ing.
Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelůDokument: návod | soubor: 05e417dd01243a.pdf | velikost: 0.18 MB Brožková Alice, Ing.
Průřezové přílohy - dokládání (Finanční zdraví, Prohlášení o zařazení podniku, Čestné prohlášení de minimis)Dokument: návod | soubor: 05e4119e80a393.pdf | velikost: 0.71 MB Brožková Alice, Ing.
Finanční zdravíDokument: metodika | soubor: 05e417a5ac1d99.pdf | velikost: 1.01 MB Dokument: návod | soubor: 05e417a6c46d4e.pdf | velikost: 0.97 MB Dokument: excel | soubor: 05e417a7f8fd9d.xlsx | velikost: 0.82 MB Brožková Alice, Ing.
 
STORNO VÝZVY Č. 4
STORNO VÝZVY Č. 4Dokument: strono výzvy č. 4 | soubor: 05e3d2f25dd38d.pdf | velikost: 1.55 MB Brožková Alice, Ing.
 
AVÍZO VÝZVY
AVÍZO VÝZVYDokument: PRAVIDLA | soubor: 05e1c733ca05fb.pdf | velikost: 1.31 MB Brožková Alice, Ing.
Prezentace ze seminářů k podpoře občanské vybavenosti (čl. 20)Dokument: prezentace | soubor: 05e3410b953f35.pdf | velikost: 1.21 MB Brožková Alice, Ing.
Starší dokumenty:  1 · 2