MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Jedeme všichni

Je projektem spolupráce MAS ORLICKO, MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, MAS Rýmařovsko, MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví.

Předmětem projektu je marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu cestovního ruchu - elektrokol - v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin.

Technicky projekt představuje soubor propagačních a edukačních aktivit, které mají pomoci etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její využití v území.

Společným a hlavím cílem projektu je zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního vybavení k atraktivnímu trávení volného žasu napříč všemi generacemi.

V 1. polovině září se budeme účastnit dvou regionálních akcí v našem území. Návštěvníci si budou moc bezplatně vyzkoušet jízdu na elektrokolech a trenažéru, které byly pořízeny v rámci projektu "JEDEME VŠICHNI". Informace o jednotlivých akcích naleznete v pozvánce.
Brožková Alice, Ing. | dne: 31.08.2016

Přehled všech aktualit k projektu je Vám k dispozici v archivu ...

Mapa celého projektu

Aktivity projektu

Studie tras

Základním stavebním kamenem je navržení vedení trasy a okruhů pro elektrokola - vytyčení tras po stávajících cyklotrasách, případně nespojitě po dalších komunikacích, tak aby byly průjezdné a v možnostech elektrokol. Studie slouží jako podklad pro další materiály a výstupy projektu.

Elektrokola

Propagační elektrokola pořídí jednotlivé MAS k propagaci projektu různě po regionech.

Propagační materiály

Webová prezentace k projektu - interaktivní mapa atraktivit v okolí tras, trasy - páteřní i regionální, informace o projektu atp.

Mapy - mapa celé trasy a území jednotlivých MAS.

Shot - krátký filmový shot umístěný ve veřejných mediích (např. youtube.com) sloužící k představení nového produktu cestovního ruchu.

Cedule, letáky, samolepky, trička, lahve, nahazovací reflexní pásky.

Cyklojízda

Volně přístupná zábavná vícedenní jízda přes celé území projektu z Opavska až do Orlických hor. Po celé trase budou připraveny zábavné a vzdělávací akce o elektromobilně, trenažér výkonu šlapání a další doprovodné aktivity.

Lokální propagační akce při místních nejen sportovních akcích.

Na místních nejen sportovních akcích bude zřízen stánek s trenažérem výkonu šlapání pro porovnání Vaší fyzické kondice s možnostmi moderní techniky. Akce s trenažerem budou doplněny o poskytování řady užitečných technických i praktických informací o elektromobilně.

Vzdělávací semináře

Seminář pro místní, nejen podnikatele v cestovním ruchu, na kterém bude prezentována nový produkt cestovního ruchu, včetně informací, kde čerpat finance na podporu elektromobility a o elektromobilitě obecně a vybavení půjčoven (MMR, PRV, Leader, atd.).

Další přidanou hodnotou bude výměna zkušeností stávajících provozovatelů půjčoven elektrokol.

Cílem těchto seminářů je etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její maximální využití v území s horskými podmínkami a zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního prostředku k atraktivnímu trávení volného času napříč všemi generacemi.

O všech akcích a seminářích budete dostatečně předem informování.

O možnosti přímého zapojení do projektu se informujte u Lukáše Bednáře v kanceláři MAS.

14 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízda 2016Dokument: Tisková zpráva z cyklojízdy 2016 | soubor: 0576b9c3eacbb2.pdf | velikost: 2.4 MB Brožková Alice, Ing.
13 Plakát cyklojízdy 2016Dokument: Plakát cyklojízdy 2016 | soubor: 0576b9a965509e.pdf | velikost: 0.64 MB Brožková Alice, Ing.
12 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízda 2015Dokument: Tisková zpráva z cyklojízdy 2015 | soubor: 0576ba4ee7bc66.pdf | velikost: 1.67 MB Brožková Alice, Ing.
11 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 11 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 0542e562786fa0.pdf | velikost: 0.42 MB Bednář Lukáš, Ing.
10 Plakát na cyklojízdu Jedeme zpětDokument: Jedeme zpět | soubor: 05423c6d655c43.pdf | velikost: 0.6 MB Bednář Lukáš, Ing.
09 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 10 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 0542e55d3ee0af.pdf | velikost: 0.7 MB Bednář Lukáš, Ing.
08 Na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=Ai43DYrjNO0 můžete shlédnout SHOT k projektu Jedeme všichni. Bednář Lukáš, Ing.
07 Pozvánka na seminář k projektu Jedeme všichniDokument: Pozvánka na seminář | soubor: 0539566a6798ce.jpg | velikost: 0.34 MB Bednář Lukáš, Ing.
06 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 06 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 053956619bea08.pdf | velikost: 0.45 MB Bednář Lukáš, Ing.
05 Plakát na cyklojízduDokument: Plakát na cyklojízdu - přijďte | soubor: 0535666775fcd0.pdf | velikost: 3.72 MB Bednář Lukáš, Ing.
04 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízdaDokument: 04 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízda | soubor: 0533e514934e21.pdf | velikost: 0.41 MB Bednář Lukáš, Ing.
03 Logo projektu a logomanuálDokument: Logo a logomanual Jedeme všichni | soubor: 05316e86bd09f5.pdf | velikost: 3.8 MB Bednář Lukáš, Ing.
02 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 02 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 051fa071c81d25.pdf | velikost: 0.34 MB Bednář Lukáš, Ing.
01 Pozvánka k zapojení do projektu Jedeme všichniDokument: Pozvánka k zapojení do projektu | soubor: 05199d19628fc5.pdf | velikost: 0.26 MB Bednář Lukáš, Ing.
 
Studie tras
Studie trasDokument: Studie | soubor: 054c5f6ef49b44.pdf | velikost: 26.36 MB Bednář Lukáš, Ing.
Kompletní studie trasDokument: Studie tras elektrokola | soubor: 054e33d7ad6122.pdf | velikost: 1.42 MB Bednář Lukáš, Ing.