MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Jedeme všichni

Je projektem spolupráce MAS ORLICKO, MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, MAS Rýmařovsko, MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví.

Předmětem projektu je marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu cestovního ruchu - elektrokol - v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin.

Technicky projekt představuje soubor propagačních a edukačních aktivit, které mají pomoci etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její využití v území.

Společným a hlavím cílem projektu je zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního vybavení k atraktivnímu trávení volného žasu napříč všemi generacemi.

V rámci projektu JEDEME VŠICHNI vyjedeme společně na cyklojízdu po území MAS ORLICKO, z.s. dne 22. července 2019. V případě, že byste měli zájem se k nám připojit, bližší informace naleznete v pozvánce (viz níže).

Těšíme se na společnou jízdu!!!
Brožková Alice, Ing. | dne: 10.07.2019

Přehled všech aktualit k projektu je Vám k dispozici v archivu ...

Mapa celého projektu

Aktivity projektu

Studie tras

Základním stavebním kamenem je navržení vedení trasy a okruhů pro elektrokola - vytyčení tras po stávajících cyklotrasách, případně nespojitě po dalších komunikacích, tak aby byly průjezdné a v možnostech elektrokol. Studie slouží jako podklad pro další materiály a výstupy projektu.

Elektrokola

Propagační elektrokola pořídí jednotlivé MAS k propagaci projektu různě po regionech.

Propagační materiály

Webová prezentace k projektu - interaktivní mapa atraktivit v okolí tras, trasy - páteřní i regionální, informace o projektu atp.

Mapy - mapa celé trasy a území jednotlivých MAS.

Shot - krátký filmový shot umístěný ve veřejných mediích (např. youtube.com) sloužící k představení nového produktu cestovního ruchu.

Cedule, letáky, samolepky, trička, lahve, nahazovací reflexní pásky.

Cyklojízda

Volně přístupná zábavná vícedenní jízda přes celé území projektu z Opavska až do Orlických hor. Po celé trase budou připraveny zábavné a vzdělávací akce o elektromobilně, trenažér výkonu šlapání a další doprovodné aktivity.

Lokální propagační akce při místních nejen sportovních akcích.

Na místních nejen sportovních akcích bude zřízen stánek s trenažérem výkonu šlapání pro porovnání Vaší fyzické kondice s možnostmi moderní techniky. Akce s trenažerem budou doplněny o poskytování řady užitečných technických i praktických informací o elektromobilně.

Vzdělávací semináře

Seminář pro místní, nejen podnikatele v cestovním ruchu, na kterém bude prezentována nový produkt cestovního ruchu, včetně informací, kde čerpat finance na podporu elektromobility a o elektromobilitě obecně a vybavení půjčoven (MMR, PRV, Leader, atd.).

Další přidanou hodnotou bude výměna zkušeností stávajících provozovatelů půjčoven elektrokol.

Cílem těchto seminářů je etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její maximální využití v území s horskými podmínkami a zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního prostředku k atraktivnímu trávení volného času napříč všemi generacemi.

O všech akcích a seminářích budete dostatečně předem informování.

O možnosti přímého zapojení do projektu se informujte u Lukáše Bednáře v kanceláři MAS.

19 Plakát cyklojízdy 2019Dokument: pozvánka | soubor: 05d7b74488ed17.pdf | velikost: 0.3 MB Brožková Alice, Ing.
17 Plakát cyklojízdy 2018Dokument: pozvánka | soubor: 05d7b73f6bb904.pdf | velikost: 0.29 MB Brožková Alice, Ing.
15 Plakát cyklojízdy 2017Dokument: pozvánka | soubor: 05d7b731bd91ff.pdf | velikost: 0.22 MB Brožková Alice, Ing.
14 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízda 2016Dokument: Tisková zpráva z cyklojízdy 2016 | soubor: 0576b9c3eacbb2.pdf | velikost: 2.4 MB Brožková Alice, Ing.
13 Plakát cyklojízdy 2016Dokument: Plakát cyklojízdy 2016 | soubor: 0576b9a965509e.pdf | velikost: 0.64 MB Brožková Alice, Ing.
12 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízda 2015Dokument: Tisková zpráva z cyklojízdy 2015 | soubor: 0576ba4ee7bc66.pdf | velikost: 1.67 MB Brožková Alice, Ing.
11 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 11 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 0542e562786fa0.pdf | velikost: 0.42 MB Bednář Lukáš, Ing.
10 Plakát na cyklojízdu Jedeme zpětDokument: Jedeme zpět | soubor: 05423c6d655c43.pdf | velikost: 0.6 MB Bednář Lukáš, Ing.
09 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 10 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 0542e55d3ee0af.pdf | velikost: 0.7 MB Bednář Lukáš, Ing.
08 Na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=Ai43DYrjNO0 můžete shlédnout SHOT k projektu Jedeme všichni. Bednář Lukáš, Ing.
07 Pozvánka na seminář k projektu Jedeme všichniDokument: Pozvánka na seminář | soubor: 0539566a6798ce.jpg | velikost: 0.34 MB Bednář Lukáš, Ing.
06 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 06 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 053956619bea08.pdf | velikost: 0.45 MB Bednář Lukáš, Ing.
05 Plakát na cyklojízduDokument: Plakát na cyklojízdu - přijďte | soubor: 0535666775fcd0.pdf | velikost: 3.72 MB Bednář Lukáš, Ing.
04 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízdaDokument: 04 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni - cyklojízda | soubor: 0533e514934e21.pdf | velikost: 0.41 MB Bednář Lukáš, Ing.
03 Logo projektu a logomanuálDokument: Logo a logomanual Jedeme všichni | soubor: 05316e86bd09f5.pdf | velikost: 3.8 MB Bednář Lukáš, Ing.
02 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichniDokument: 02 Tisková zpráva k projektu Jedeme všichni | soubor: 051fa071c81d25.pdf | velikost: 0.34 MB Bednář Lukáš, Ing.
01 Pozvánka k zapojení do projektu Jedeme všichniDokument: Pozvánka k zapojení do projektu | soubor: 05199d19628fc5.pdf | velikost: 0.26 MB Bednář Lukáš, Ing.
 
Studie tras
Studie trasDokument: Studie | soubor: 054c5f6ef49b44.pdf | velikost: 26.36 MB Bednář Lukáš, Ing.
Kompletní studie trasDokument: Studie tras elektrokola | soubor: 054e33d7ad6122.pdf | velikost: 1.42 MB Bednář Lukáš, Ing.