MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Zemědělský Klastr ORLICKO z.s.

Na území MAS ORLICKO založili zemědělští podnikatelé 26.11.2015 novou společnou organizaci Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. Za pomoci partnerů z výzkumné sféry chtějí společně hledat cestu, jak zlepšit hospodaření na trvalých travních porostech v oblasti podhůří Orlických hor a na Králicku.

Jednání členů Klastru

Zemědělský Klastr ORLICKO má devět řádných členů a šest členů přidružených. Jeho členy jsou, a mohou se jimi stát, nejen právnické, ale i fyzické osoby podnikající v zemědělství. Jako přidružení členové v klastru figurují Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku, Výzkumná stanice Jevíčko a MAS ORLICKO, z.s.

Jak intenzivně hospodařit na travních porostech, ale současně chránit vodu, půdu i zdraví zvířat, to je hlavní myšlenka Zemědělského Klastru. Zakladatelské členské podniky hospodaří celkem zhruba na 9.000 hektarech zemědělské půdy, z toho je více než 3.600 ha trvalých travních porostů, na nichž bude uvedená problematika řešena.

Klastr je připraven přijímat nové členy a tím rozšířit své působení na území MAS ORLICKO.

Vaše přihlášky přijímá:
MAS ORLICKO, z.s., Ing. Ivana Glattová, projektový manažer PRV,
email: glattova@mas.orlicko.cz, tel.: 464 600 708

Ilustrační fotografie

Příslušné dokumenty

přílohy klastr webDokument: členové Zem. klastru | soubor: 0583d4bd1ed5c4.xls | velikost: 0.02 MB Dokument: stanovy klastru | soubor: 0583d4c1971235.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: přihláška klastr | soubor: 0583d4bf5159d1.docx | velikost: 0.36 MB Glattová Ivana , Ing.