MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Zemědělský Klastr ORLICKO z.s.

Na území MAS ORLICKO založili zemědělští podnikatelé 26.11.2015 novou společnou organizaci Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. Za pomoci partnerů z výzkumné sféry chtějí společně hledat cestu, jak zlepšit hospodaření na trvalých travních porostech v oblasti podhůří Orlických hor a na Králicku.

Jednání členů Klastru

Zemědělský Klastr ORLICKO má devět řádných členů a šest členů přidružených. Jeho členy jsou, a mohou se jimi stát, nejen právnické, ale i fyzické osoby podnikající v zemědělství. Jako přidružení členové v klastru figurují Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku, Výzkumná stanice Jevíčko a MAS ORLICKO, z.s.

Jak intenzivně hospodařit na travních porostech, ale současně chránit vodu, půdu i zdraví zvířat, to je hlavní myšlenka Zemědělského Klastru. Zakladatelské členské podniky hospodaří celkem zhruba na 9.000 hektarech zemědělské půdy, z toho je více než 3.600 ha trvalých travních porostů, na nichž bude uvedená problematika řešena.

Klastr je připraven přijímat nové členy a tím rozšířit své působení na území MAS ORLICKO.

Vaše přihlášky přijímá:
MAS ORLICKO, z.s., Ing. Ivana Glattová, projektový manažer PRV,
email: glattova@mas.orlicko.cz, tel.: 464 600 708

Ilustrační fotografie

Příslušné dokumenty

přílohy klastr webDokument: členové Zem. klastru | soubor: 0583d4bd1ed5c4.xls | velikost: 0.02 MB Dokument: stanovy klastru | soubor: 0583d4c1971235.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: přihláška klastr | soubor: 0583d4bf5159d1.docx | velikost: 0.36 MB Glattová Ivana , Ing.