MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

MAS Orlicko

Spolupráce subjektů veřejného a podnikatelského sektoru má na Orlicku své počátky v roce 1992 , kdy po zjištění závažného porušení přírodního prostředí (zejména znečištění podzemních a povrchových vod) došlo ke vzniku Sdružení obcí Orlicko , jako platformy k řešení nápravy nepříznivého stavu životního prostředí. Následné aktivity pak probíhali logicky ve spolupráci obcí, původců znečištění a odborných firem a ústavů. Zde byly položeny základy partnerské spolupráce při řešení regionální problematiky života v území Orlicka.

Těchto zkušeností bylo následně využito v letech 1998-1999, kdy byl na území Orlicka (v jeho západní části) zpracován první regionální strategický rozvojový plán v České republice. V tehdejších strukturách již působily některé subjekty, které jsou i nyní aktivními členy MAS Orlicko (ŽIVA Klášterec, Agrokonzulta Žamberk). Po roce 2000 došlo k důraznějšímu zaměření rozvoje regionu Orlicka na podporu ekonomiky cestovního ruchu , když následovaly projekty, které již byly významně partnerské a to zejména v propagaci a marketingu cestovního ruchu.

V roce 2002 pak získalo Sdružení obcí Orlicko podporu projektu " Na běžkách Orlickem" a to v rámci Programu obnovy venkova , dotační titul 7, projekty typu Leader +. Projekt je prakticky realizován do dnešní doby za úzké spolupráce Sdružení obcí Orlicko, podnikatelů cestovního ruchu a Lesů ČR a.s.

Současně jsou od roku 2004 připravovány některé projekty spolupráce se zemědělskými subjekty a to jak při řešení problematiky údržby krajiny, tak při využívání potenciálu (zejména technického) zemědělských podniků pro zajišťování základních funkcí obcí Orlicka.

Tyto všechny zkušenosti a čím dál užší spolupráce se zemědělci pak vedla v roce 2005 k hledání nové struktury pro vytvoření uceleného a dlouhodobého systému partnerské spolupráce při rozvoji regionu Orlicka. Tou se ukázal program LEADER, jehož principy a cíle přesně odpovídají záměrům rozvoje regionu.

Při vytváření organizační struktury , kdy bylo diskutováno mezi Sdružením obcí Orlicko, zemědělskými subjekty a poradenskou firmou koho pozvat k založení právnické osoby řídící partnerský rozvoj regionu byly stanoveny následující principy výběru: