MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

MAS Orlicko

Spolupráce subjektů veřejného a podnikatelského sektoru má na Orlicku své počátky v roce 1992 , kdy po zjištění závažného porušení přírodního prostředí (zejména znečištění podzemních a povrchových vod) došlo ke vzniku Sdružení obcí Orlicko , jako platformy k řešení nápravy nepříznivého stavu životního prostředí. Následné aktivity pak probíhali logicky ve spolupráci obcí, původců znečištění a odborných firem a ústavů. Zde byly položeny základy partnerské spolupráce při řešení regionální problematiky života v území Orlicka.

Těchto zkušeností bylo následně využito v letech 1998-1999, kdy byl na území Orlicka (v jeho západní části) zpracován první regionální strategický rozvojový plán v České republice. V tehdejších strukturách již působily některé subjekty, které jsou i nyní aktivními členy MAS Orlicko (ŽIVA Klášterec, Agrokonzulta Žamberk). Po roce 2000 došlo k důraznějšímu zaměření rozvoje regionu Orlicka na podporu ekonomiky cestovního ruchu , když následovaly projekty, které již byly významně partnerské a to zejména v propagaci a marketingu cestovního ruchu.

V roce 2002 pak získalo Sdružení obcí Orlicko podporu projektu " Na běžkách Orlickem" a to v rámci Programu obnovy venkova , dotační titul 7, projekty typu Leader +. Projekt je prakticky realizován do dnešní doby za úzké spolupráce Sdružení obcí Orlicko, podnikatelů cestovního ruchu a Lesů ČR a.s.

Současně jsou od roku 2004 připravovány některé projekty spolupráce se zemědělskými subjekty a to jak při řešení problematiky údržby krajiny, tak při využívání potenciálu (zejména technického) zemědělských podniků pro zajišťování základních funkcí obcí Orlicka.

Tyto všechny zkušenosti a čím dál užší spolupráce se zemědělci pak vedla v roce 2005 k hledání nové struktury pro vytvoření uceleného a dlouhodobého systému partnerské spolupráce při rozvoji regionu Orlicka. Tou se ukázal program LEADER, jehož principy a cíle přesně odpovídají záměrům rozvoje regionu.

Při vytváření organizační struktury , kdy bylo diskutováno mezi Sdružením obcí Orlicko, zemědělskými subjekty a poradenskou firmou koho pozvat k založení právnické osoby řídící partnerský rozvoj regionu byly stanoveny následující principy výběru: