MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Aktuálně k MRS

Seminář pro žadatele k 7. výzvě PRV - 17.1.a) ...

Zveme všechny zájemce a žadatele, kteří chtějí předkládat své projekty do 7. výzvy PRV - článek 17.1.a) podpora živočišné a rostlinné výroby na "Semináře pro žadatele".
 

Výzvy IROP DOPRAVA a VZDĚLÁVÁNÍ ...

Ministerstvo pro místní rozvoj v únoru vyhlásilo očekávané výzvy IROP DOPRAVA a VZDĚLÁVÁNÍ pro MAS. V Kanceláři nyní intenzivně pracujeme na přípravě dokumentů pro navazující výzvy, které plánujeme vyhlásit v dubnu.
 

Schválena 7. výzva PRV ...

Dne 22.2.2023 byla Řídícím orgánem schválena 7. výzva PRV na podporu rostlinné a živočišné výroby.
 

OP TAK - Připravujeme se na podporu malých a středních podniků!  ...

MAS Orlicko se bude v novém programovém období ucházet o administraci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Cílem budou investice do nových nebo do modernizace stávajících technologií za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.
 

AVÍZO VÝZVY č.7 PRV ...

Bylo zveřejněno AVÍZO 7. výzvy z Programu rozvoje venkova plánované na JARO 2023. Jedná se o poslední výzvu realizovanou MAS ORLICKO z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 v rámci tzv. přechodného období.
 

Schválen Programový rámec IROP 2021-2027 ...

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen Programový rámec IROP pro období 2021-2027 s výší alokace 93 315 741 CZV. V případě úspěšného čerpání nám budou roce 2025 uvolněny další finanční prostředky. Podrobnější informace naleznete pod odkazem.
 

Harmonogram plánované 7.výzvy Programu rozvoje venkova pro rok 2023 ...

Rada MAS Orlicko na svém jednání dne 1.12.2022 schválila předběžný harmonogram plánované 7.výzvy MAS Orlicko z Programu rozvoje venkova pro rok 2023.
 

Semináře pro podpořené žadatele z PRV 6. výzva ...

Připravili jsme pro Vás semináře pro podpořené žadatele, které se uskuteční na začátku měsíce září 2022. Účast na semináři doporučujeme všem žadatelům, dozvíte se zde informace k dalším krokům a realizaci Vašeho projektu dle pravidel PRV.
 

IROP na období 2021-2027 startuje, MMR vyhlásilo první výzvy ...

Poté, co byl programový dokument IROP na začátku července 2022 schválen Evropskou komisí, již 28.7.2022 byly v národním IROPu vyhlášeny první výzvy zaměřené na rozvoj knihoven, další by měly následovat v průběhu léta a podzimu dle schváleného harmonogramu výzev na rok 2022.
 

Rada MAS provedla výběr projektů z 6. výzvy PRV ...

Dne 9. 6. 2022 se uskutečnilo jednání Rady MAS. Jedním z hlavních bodů jednání byl výběr projektů k podpoře z 6. výzvy PRV. Výzva byla zaměřena na podporu živočišné a rostlinné výroby a občanské vybavenosti.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37