MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Realizace strategie

Logo
Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008386
6/2018 – 12/2023
Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001727
2016 – 6/2018

Popis projektu

Předmětem projektu je příprava a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO, z.s. pro programové období 2014 – 2020.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace strategie CLLD – Integrovaná strategie Komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO, z.s.

Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Výsledky projektu

Na základě zlepšení a podpory administračních a animačních procesů MAS budou realizovány:

Na základě těchto činností dochází formou realizace projektů také ke zlepšení území celého regionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uniií.

Vyhlášení výzev

MAS ORLICKO, z.s. plánuje vyhlásit první výzvy na začátku roku 2017. Více informací k výzvám naleznete v sekci VÝZVY.