MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Realizace strategie

Logo
Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008386
6/2018 – 12/2023
Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001727
2016 – 6/2018

Popis projektu

Předmětem projektu je příprava a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO, z.s. pro programové období 2014 – 2020.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace strategie CLLD – Integrovaná strategie Komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO, z.s.

Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Výsledky projektu

Na základě zlepšení a podpory administračních a animačních procesů MAS budou realizovány:

Na základě těchto činností dochází formou realizace projektů také ke zlepšení území celého regionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uniií.

Vyhlášení výzev

MAS ORLICKO, z.s. plánuje vyhlásit první výzvy na začátku roku 2017. Více informací k výzvám naleznete v sekci VÝZVY.