1. výzva MAS ORLICKO - OP TAK 21 - Technologie pro MSP

Dokumenty k výzvě OP TAK

Plná moc - vzor
Stáhnout docx

Výzva řídícího orgánu OP TAK

Výzva ŘO - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Společné přílohy aktivit OP TAK

Dokumenty 2021 - 2027 - zde naleznete Interní postupy MAS ORLICKO, z. s.pro realizaci programových rámců v programovém období 2021 - 2027

Příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP21+

Záznam z webináře k podání ŽOD

Archivní dokumenty OP TAK

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů