Sběr projektových záměrů

MAS ORLICKO, z.s. realizuje v území širokou škálu podpor zaměřenou na potřeby místních aktérů – obcí, podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů. Pro zacílení jednotlivých podpor je nutné mít zmapovanou absorpční kapacitu území, tj. konkrétní projektové záměry. Proto si vás dovolujeme oslovit s žádostí o zadání vašeho záměru do naší databáze prostřednictvím elektronického formuláře.

Mapování absorpční kapacity je nezbytné pro cílené zajištění podpory vašich projektových záměrů tak, aby financování jednotlivých oblastí odpovídalo vašim skutečným potřebám.

Formulář pro sběr projektových záměru v území MAS ORLICKO, z.s. naleznete ZDE.

Sběr projektových záměrů probíhá průběžně. Databáze je neveřejná a je určena jen pro potřeby MAS. Vložení vašeho záměru do databáze vás k ničemu nezavazuje. K aktualizaci informací v projektových záměrech budete v pravidelných intervalech vyzváni ze strany MAS, v případě potřeby dřívější aktualizace nás prosím kontaktujte.

V případě dotazů kontaktujte naši kancelář: kancelar@mas.orlicko.cz, tel: +420 733 133 645

Děkujeme vám za spolupráci!

Tým MAS ORLICKO, z.s.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů