Akční plán OPZ+

V letech 2021-2022 probíhalo zpracování Akčního plánu OPZ+ MAS ORLICKO, z.s. pro období let 2023-2028. Akční plán OPZ+ byl zpracován v souladu se schválenou Koncepční částí strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s.

V návaznosti na Akční plán byla v létě 2022 zpracována a podána žádost o dotaci do výzvy určené místním akčním skupinám a PROŠLA ÚSPĚŠNĚ HODNOCENÍM.

Projekt Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují je realizován v období 02/2023-01/2026.

Stránky projektu Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují:

Exkurze do Charity Zábřeh

Příprava projektu OPZ+

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů