Kdy a jak žádat - výzvy

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci vašich projektů.

Pro podpořené žadatele jsou platné vždy ty informace, které jsou uvedeny v rámci výzvy, do které svou žádost podávali.

Rok 2024

Plán výzev v roce 2024

1. výzva - IROP 21 - Zvýšení bezpečnosti v dopravě I.

3. výzva MAS ORLICKO - IROP 21 - Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.

1. výzva SP SZP

2. výzva SP SZP

Rok 2023

Plán výzev v roce 2023

PRV – Výzva č. 7 čl. 17.1 a) živočišná a rostlinná výroba

1. výzva - IROP 21 – Zvýšení bezpečnosti v dopravě I.

2. výzva - IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti I.

3. výzva - IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.

1. výzva MAS ORLICKO - OP TAK 21 - Technologie pro MSP

2. výzva MAS ORLICKO - OP TAK 21 - Technologie pro MSP

Rok 2022

PRV - Výzva č. 6 (čl. 20 - podpora kulturní a spolkové činnosti a 17.1.a) - živočišná a rostlinná výroba

Rok 2021

Plán výzev v roce 2021

20. IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání III.

PRV - Mapování záměrů pro článek 20 - Kulturní a spolková činnost včetně knihoven

Rok 2020

Plán výzev v roce 2020

PRV - Výzva (čl. 20 - podpora občanské vybavenosti a 17.1.a) - živočišná a rostlinná výroba

POV - Malý LEADER pro Orlicko

POV - Malý LEADER pro MAP

OPZ – Podpora dětských skupin II

Rok 2019

Plán výzev v roce 2019

PRV - Mapování záměrů pro článek 20 - občanská vybavenost

PRV - Mapování záměrů pro článek 17.1.a) - živočišná a rostlinná výroba

Malý LEADER pro Orlicko - Mapování záměrů

Mapování zájmu o zapojení do projektu – Neformální vzdělávání

OPZ – Podpora sociálně vyloučených lokalit III.

OPZ - Sociální rehabilitace pro osoby z cílových skupin Domu na půl cesty a Azylového domu v Žamberku

Malý LEADER pro Orlicko 2020

OPZ - Podpora sociálně vyloučených lokalit III. - opakovaná výzva

19. IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.

Rok 2018

Plán výzev v roce 2018

8.IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích II.

OPZ – Mapování záměrů pro rok 2019

9. IROP – Komunitní centra I.

10. IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání I.

11. IROP – Dostupná péče o děti II.

12. IROP – Neformální a zájmové vzdělávání II.

OPZ – Podpora pečujících osob a neformální péče

OPZ – Dětské skupiny

OPZ – Programy a aktivity v oblasti SPOD

OPZ – Podpora sociálně vyloučených lokalit II.

OPZ – Sociální podnikání

PRV - Výzva č. 3

IROP – Mapování záměrů pro výzvy na podzim 2018

Malý LEADER pro Orlicko 2019

13. IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.

14. IROP - Infrastruktura sociálních služeb II.

15. IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

16. IROP - Neformální a zájmové vzdělávání III.

17. IROP - Dostupná péče o děti III.

18. IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání II.

Rok 2017

Plán výzev v roce 2017

PRV - Výzva č. 2

OPZ - Prorodinná opatření I.

OPZ - Podpora sociálně vyloučených lokalit I.

OPZ – Zajištění služeb STD v ORP Králíky

OPZ - Prorodinná opatření II.

OPZ – Mapování záměrů pro výzvy 01/2018

1. IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny I.

2. IROP - Infrastruktura sociálních služeb I.

3. IROP - Dostupná péče o děti I.

4. IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích I.

5. IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II.

6. IROP - Komplexní podpora cyklistické dopravy I.

7. IROP - Neformální a zájmové vzdělávání I.

IROP – Mapování záměrů pro výzvy 2018

Dokumentace výzev realizovaných před rokem 2017 byla v rámci přechodu na novou verzi webu z důvodu skončení udržitelnosti archivována.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů