Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV) je vyhlašován každoročně Pardubickým krajem, který zároveň stanovuje podmínky čerpání.

Podpora je zaměřena na členské organizace MAS, včetně členských obcí, případně na realizaci vlastních klíčových projektů místní akční skupiny.

Podporovanými oblastmi jsou obnova a údržba občanské vybavenosti, obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb či pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

O využití a zaměření programu v území rozhoduje každoročně Rada MAS ORLICKO, z.s.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů