Co je MAS

MAS ORLICKO, z.s.

Místní akční skupina je neziskovou organizací (občanským sdružením, nebo obecně prospěšnou společností), jejímiž zakladateli (nebo členy) jsou v souladu s podmínkami Evropské unie zástupci místní komunity – podnikatelé, zástupci orgánů samospráv i neziskových organizací, kdy podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.

MAS ORLICKO, z.s. směřuje svou činnost na získávání finančních prostředků z vybraných dotačních programů do území. Aktivně v území vyhledává potřebné cíle k zaměření vyhlášených výzev a podpoře projektů, které mají pro území pozitivní dopady a díky kterým může žadatel, i veřejnost, prosperovat. Žadatelé těchto projektů jsou výzvou a podmínkami čerpání dotačních prostředků provedeni zdarma.

MAS ORLICKO, z.s. je také nositelem vlastních projektů, které mají široké dopady na obyvatele v území, např. podpora v sociální oblasti pro neformální pečovatele a paliativní péči, nebo vybavení pro občanské volnočasové aktivity.

O činnosti a zaměření výzev MAS ORLICKO, z.s. rozhoduje Valná hromada MAS ORLICKO, z.s.

Úspěšně ukončené projekty můžete zhlédnout na stránce: MASproORLICKO.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů