Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center

Aktuální stav čerpání alokace výzvy: Aktuálně je vyčerpáno 23 % alokace výzvy.

Výzva Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA Pardubice a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko.

Cílem výzvy je podpora mobility dětí a žáků škol na území Pardubického kraje za účelem návštěvy vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRAVzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Tato vzdělávací centra nabízejí širokou škálu programů. Planeta Hlinsko má uvedený doporučený věk 6+ a v současné době nabízí 5 lektorovaných programů. SFÉRA Pardubice nabízí programy pro MŠ, ZŠ i SŠ. Základní informace k podpoře mobility naleznete níže jako dokument ke stažení (příloha č. 1).

O příspěvek na mobilitu mohou žádat MŠ, ZŠ a SŠ spadající pod ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí nebo Česká Třebová zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení. Školy v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s., spadající pod ORP Lanškroun předloží své žádosti MAS Lanškrounsko, z.s. Příspěvek je možné využít na autobusovou mobilitu dětí a žáků za účelem návštěvy vzdělávacích center SFÉRA (Automatické mlýny 1962, 530 03 Pardubice) a Planeta Hlinsko (Prošvicova 1811, 539 01 Hlinsko). Příspěvek nelze použít na vstup do vzdělávacího centra. Vstupné do vzdělávacích center si škola hradí sama. Termín programu ve vzdělávacím centru si škola sjednává sama. Kontakty lze najít na webových stránkách obou center nebo v příloze č. 1.

Podpora mobility do těchto center bude zajištěna skrze MAS ORLICKO, z. s. ve formě finančního příspěvku konkrétní škole ve výši max. 70 % nákladů na akci. Příspěvek bude proplacen po vyúčtování. Maximální výše podpory se určuje dle počtu dětí a žáků zapsaných k 1. 9. 2023.
- škola do 100 žáků – maximální výše příspěvku 10 000 Kč
- škola nad 100 žáků – maximální výše příspěvku 30 000 Kč

MAS ORLICKO, z.s. může rozhodnout o navýšení příspěvku nad výše uvedené limity, a to v případě, že nebude alokace výzvy průběžně vyčerpána.

Příspěvek je určen pouze na autobusovou dopravu. Cena autobusové dopravy se odvíjí od počtu ujetých km. Přibližnou cenovou nabídku naleznete níže k nahlédnutí (příloha č. 2).

O příspěvek je možné se hlásit od 15. 4. 2024 do 30. 6. 2024, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Škola o příspěvek zažádá vyplněním formuláře na odkazu dále: https://forms.gle/9jKoktQq1bxKEW9G6.

Na základě vyplněného formuláře Vám MAS ORLICKO, z.s. do datové schránky zašle návrh Smlouvy o účelovém příspěvku.

O vyčerpání alokace výzvy bude MAS ORLICKO, z.s. infomovat na webových stránkách.

Vyúčtování příspěvku

Mobilita musí proběhnout v roce 2024 (nejpozději však v listopadu 2024). Vyúčtování je potřeba uskutečnit nejdéle měsíc od uskutečnění poslední mobility. Nejpozdější datum odevzdání vyúčtování mobility – 30. 11. 2024 (pouze pokud je poslední mobilita uskutečněná v listopadu 2024). Vyúčtování příspěvku doložíte zasláním těchto dokumentů.

1. Faktura na 100 % částky dopravy.
2.
Kopie dokladů o provedení úhrady faktury (bankovní převod, pokladní výdajový doklad).
3. Čestné prohlášení o využití příspěvku na mobilitu do vzdělávacího centra SFÉRA nebo Planeta Hlinsko.
Vzor čestného prohlášení najdete níže ke stažení.

Vyúčtování s přílohami je pak nutné zaslat na k.kozelkova@mas.orlicko.cz. Na základě toho Vám pak bude proplacena výše podpory uvedená ve Vaší smlouvě, maximálně však 70 % skutečných nákladů na dopravu dle doložené faktury. Příspěvek bude proplacen zpravidla do 30 pracovních dnů od doložení vyúčtování, nejdéle do 60 pracovních dnů.

Společně s vyúčtováním Vás poprosíme o vyplnění evaluačního dotazníku, který poslouží k vyhodnocení akce a podání závěrečné zprávy pro poskytovatele dotace (Pardubický kraj). Odkaz na dotazník: https://forms.gle/SJHjwKjFumcT3k3T9.

Výzvu Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA Pardubice a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko je možné uskutečnit díky dotaci Pardubického kraje.

 

V případě dotazů se prosím obraťte na projektovou manažerku Kristýnu Kozelkovou - k.kozelkova@mas.orlicko.cz nebo 604 861 186.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

 

Jsme spojená MŠ a ZŠ, máme žádat o příspěvek zvlášť za MŠ a za ZŠ?

Ne, o příspěvek požádejte dohromady jako spojená MŠ a ZŠ. Maximální výše příspěvku se pak počítá podle celkového počtu dětí a žáků zapsaných do MŠ i ZŠ.

Můžeme využít příspěvek na dopravu za účelem navštívení vzdělávacího centra SFÉRA Pardubice/ Planeta Hlinsko ve více dnech?

Ano, hospodaření s příspěvkem je zcela na Vás. Vzdělávací centra tedy můžete navštívit v průběhu několika termínů nebo můžete navštívit obě centra. Vyúčtování (doložení faktur za všechny dopravy + čestné prohlášení o využití příspěvku) však musí proběhnout nejdéle měsíc od POSLEDNÍ mobility do vzdělávacího centra. Stále však platí, že celková částka příspěvku nesmí překročit 70 % celkové částky za dopravu a zároveň platí i maximální částka příspěvku podle počtu zapsaných dětí k 1. 9. 2023.

Příklad: Jste školka, do které je k 1. 9. 2023 zapsaných 50 dětí. Máte tedy nárok na maximální příspěvek 10 000 Kč na autobusovou dopravu. Ten můžete, ale nemusíte, využít na dopravu na několik programů. Za celkovou dopravu do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko tedy můžete zaplatit cca 14 285 Kč. MAS ORLICKO, z.s. Vám pak vyplatí příspěvek max. 70 % této částky, tedy 10 000 Kč. Doprava Vás však může stát i více, například 20 000 Kč. MAS ORLICKO, z.s. Vám v tomto případě může zaplatit maximálně 10 000 Kč (je to maximální částka pro MŠ, ZŠ a SŠ do 100 dětí/ žáků).

Exkurze do vzdělávacího centra SFÉRA Pardubice

30. května 2024 jsme spolu s pedagogy a řediteli MŠ, ZŠ i SŠ vyrazili na exkurzi do Vzdělávacího centra SFÉRA Pardubice, kde nás čekala velmi insipirující prohlídka tohoto poměrně nového vzdělávacího centra.

Centrem nás provedla paní Anna Levinská, na kterou se mohou školy a školky obrátit, pokud chtějí centrum navštívit. Vzdělávací centrum se rozléhá na dvou patrech, kde jsou jednotlivé účebny na vzdělávací programy (například učebna dřeva, kovu, robotiky, chemie...). V druhém patře se pak nachází i sférické hřiště, které je určeno dětem z MŠ. Zapomenout nelze ani na místnost, kde probíhá "Science on a Sphere", kde mohou účastníci prožít zcela jedinečný edukační zážitek. Ke konci exkurze nás přišel pozdravit i pan ředitel vzdělávacího centra David Koppitz.

Moc děkujeme za milé přivítání, všichni jsme odjížděli nadšeni!

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů