Členové

Členové MAS ORLICKO, z.s.

Členská základna MAS ORLICKO, z.s. je tvořena zástupci obcí (svazky obcí), podnikatelskými subjekty a nestátními neziskovými organizacemi.

Členové v souladu se svou hlavní činností reprezentují různé zájmové skupiny a veřejný, nebo soukromý sektor.

Členství vzniká na základě rozhodnutí Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. na základě písemné žádosti uchazeče o členství v MAS ORLICKO, z.s. Členství vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. o přijetí za člena. Práva a povinnosti upravuje úplné znění stanov spolku MAS ORLICKO, z.s.

Veškeré podstatné dokumenty, jakými jsou stanovy, informace k podání žádosti o členství, nebo aktuální složení členů MAS ORLICKO, z.s., najdete v sekci Dokumenty MAS.

MAS ORLICKO, z.s. je otevřeným partnerstvím. Pokud se chcete stát členem MAS, neváhejte nám předložit žádost o členství 😉.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů