2. výzva MAS ORLICKO - IROP 21 - Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti I.

2. výzva MAS ORLICKO - IROP 21 - Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti I. 

Aktuální stav alokace výzvy (2. výzva IROP 21)

Aktuální stav alokace výzvy
Stáhnout pdf

Dokumenty k výzvě (2. výzva IROP 21)

Pravidla pro žadatele a příjemce

(dále také „Pravidla“) mají dvě části, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále také „Obecná pravidla“ a „Specifická pravidla“).

Obecně jsou pro žadatele a příjemce Pravidla závazná od data jejich účinnosti uvedeného v tabulce Vydání a účinnost.

Do vydání Právního aktu (dále také „PA“) / Rozhodnutí se žadatel řídí verzí Pravidel účinnou v den podání žádosti o podporu (do výzvy ŘO).

V době realizace i udržitelnosti projektu, tj. od vydání PA/Rozhodnutí, se příjemce vždy řídí aktuálně účinnou verzí Pravidel.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (48. výzva IROP)

Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.

Kontrolní list FNaP 48. výzva IROP - Předškolní vzdělávání

Dokumentace výzvy ŘO

Uzávěrka 4. 12. 2023 (2. výzva IROP 21)

Seznam přijatých PZ_uzávěrka 4. 12. 2023
Stáhnout pdf

Uživatelské příručky pro práci v MS2021+ včetně video návodů

Povinnosti příjemců v oblasti publicity

Metodický pokyn k veřejným zakázkám

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů