SHRNUTÍ VÝZVY:

Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

A) Robotizace, automatizace, digitalizace
B) E-shop a cloudové služby
C) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika

Alokace výzvy: 2 727 351,080 Kč
Podpora: 50%

Příjem žádostí: do 19.1.2024, 24:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vanická, 731 506 016

 

Dokumenty k výzvě OP TAK (2. výzva)

Plná moc - vzor
Stáhnout docx

Pro žadatele OP TAK (2. výzva)

Aktualizovaný harmonogram OP TAK
Stáhnout pdf

Prezentace ze semináře pro potencionální žadatele je uložena pod 1. výzvou

Výzva řídícího orgánu OP TAK (2. výzva)

Výzva ŘO - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Společné přílohy aktivit OP TAK

Dokumenty 2021 - 2027 - zde naleznete Interní postupy MAS ORLICKO, z. s. pro realizaci programových rámců v programovém období 2021 - 2027

Příručka pro podání žádosti do IS KP21+

Záznam z webináře k podání ŽOD

Archivní dokumenty OP TAK (2. výzva)

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů