86 milionů Kč do území s MAS ORLICKO, z.s. za rok 2023

86 milionů Kč do území s MAS ORLICKO, z.s. za rok 2023

Prostředky na rozšíření míst pro mateřské školy, nové chodníky ve 4 obcích, moderní technika pro lepší podmínky hospodaření ve 14 zemědělských podnicích, nebo 370 rodinných domů, které mají našlápnuto k lepší bilanci nákladů na elektřinu díky stavebně-technických úpravám, či pořízení OZE. To je jen část bilance činnosti MAS ORLICKO, z.s. za rok 2023.

V průběhu roku 2023 MAS ORLICKO, z.s. uzavřela 3 výzvy pro žadatele o dotaci (z toho 2 výzvy s průběžnou uzávěrkou) s celkovou hodnotou podpory projektových záměrů 46 405 708,69 Kč.

Z Programu rozvoje venkova na podporu zemědělské činnosti získalo podporu celkem 14 žadatelských subjektů a bude jim poskytnuta dotace v celkové částce 6 959 759 Kč. Mezi podpořenými projekty jsou zejména nákupy zemědělských strojů a techniky pro polní hospodaření, nebo přepravníky zvířat.

V Integrovaném regionálním operačním programu uspělo ve výzvě č. 1 celkem 5 projektových záměrů na výstavbu a rekonstrukci chodníků měst a obcí v celkové míře dotace 13 320 287,69 Kč. Ve 2. výzvě zaměřené na zvýšení kapacity mateřských škol získala dvě města dotační podporu v celkové výši 26 125 662 Kč. V této výzvě uspěla města Letohrad s mateřskou školou v Taušlově ulici a Králíky s mateřskou školou v Pivovarské ulici v čele se starosty Petrem Fialou a Ing. Václavem Kubínem.

Od začátku roku 2023 nabízí MAS ORLICKO, z.s. bezplatnou podporu nízkopříjmovým domácnostem a seniorům s žádostmi z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Prozatím byla tato služba poskytnuta více než 370 úspěšným žadatelům v území, kteří dohromady čerpali dotační částku více než 40 milionů korun na zateplení rodinných domů, případně na solární ohřev vody.

Z Programu obnovy venkova pro rok 2023 podpořila MAS ORLICKO, z.s. částkou 200 000 Kč Základní uměleckou školu Jablonné nad Orlicí, která pro své žáky pořídila hudební nástroje a úložný prostor k jejich skladování. V příštím roce je z tohoto programu plánovaná podpora rodinného centra v Jablonném nad Orlicí a úprava venkovního hřiště.

Do konce roku 2023 plánuje MAS ORLICKO, z.s. další průběžné uzávěrky v již vyhlášených výzvách k podpoře výstavby chodníků a k navýšení kapacity mateřských škol. Dále je plánovaná i první uzávěrka 3. výzvy IROP 21 zaměřené na podporu základních škol. Všechny tři průběžné uzávěrky proběhnou 4. prosince 2023.

Výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena 30. října 2023 a je zaměřena na podporu technologických inovací pro mikro, malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Alokace pro tuto výzvu činí 6 660 000 Kč dotační podpory. Termín ukončení příjmu projektových záměrů je 4. prosince 2023.

 

Zeptali jsme se Petra Fialy, senátora a starosty města Letohrad

Z jakého důvodu jste se rozhodl žádat čerpání dotace pro vaši mateřskou školu přes MAS?

Letohrad již řadu let trápí nízká kapacita v mateřských školách. Nedávno jsme z vlastního rozpočtu řešili dostavbu jedné třídy v MŠ U Dvora. Druhá školka, MŠ Taušlova, je umístěna ve staré historické budově, která bude v brzké době potřebovat rozsáhlou rekonstrukci. Proto jsme přistoupili k realizaci přístavby v této školce formou tří tříd, které budeme potřebovat při rekonstrukci současné budovy částečně využít i pro děti z této budovy. Nastavenými pravidly v IROP se ukázalo, že jedinou možností, jak se alespoň o nějaké dotace ucházet, je cestou přes MAS.

Změnil, či rozšířil byste kritéria pro úspěšné podání žádosti na projekt přes MAS?

Spíše bych změnil kritéria ve vlastním IROP, aby oprávněnými žadateli byli zřizovatelé všech mateřských škol, tedy aby v pravidlech nebyla omezovací kritéria, která drtivou většinu zřizovatelů činí neoprávněnými žadateli a ti poté hledají cestu přes MAS. Míjí se mi deklarovaná podpora předškolního vzdělávání vládou a nastavená kritéria v IROP. Co se týče MAS, hodnotím kritéria jako správná a jsem rád, že aspoň tato možnost v naší MAS existuje.

Jaké výzvy byste přes MAS v budoucnu uvítal?

Vítám všechny výzvy, které napomohou rozvoji našeho krásného regionu. Co se týká Letohradu, tak to jsou místní komunikace (chodníky) a památky.

 

Zeptali jsme se Ing. Václava Kubína, starosty města Králíky

Z jakého důvodu jste se rozhodl žádat čerpání dotace pro vaši mateřskou školu přes MAS?

O rozšíření kapacity MŠ Pivovarská se uvažovalo delší dobu. Především kvůli možnosti vytvořit podmínky pro přijímaní dětí již od dvou let věku. Zároveň bylo naším záměrem zpříjemnit jídelnu a zázemí pro stravování dětí. Pro naše potřeby se využití dotačního programu MAS jeví jako vhodnější, neboť parametry výzvy a podmínky udržitelnosti jsou pro nás vstřícnější než ve „velkém“ IROPu a více odpovídají našim požadavkům.

Pokoušíte se získat dotace na podobné projekty i jiným způsobem než přes MAS?

Ano, snažíme. Jak už bylo uvedeno, sledujeme dotační možnosti „velkého“ IROP, případně využíváme POV. Pracujeme s dotačními výzvami MMR a Pardubického kraje. Hledáme možnosti využití dotací SFDI pro budování chodníků.

Pracujeme s dotačními tituly MŽP, které souvisí s úsporami energií a alternativními zdroji energie.

 Jaké benefity podle vás nabízí MAS při práci s klientem?

Určitě jako velmi pozitivní vnímáme možnosti velmi podrobných konzultací při přípravě projektu a průběžnou pomoc při zpracování žádosti. Jako velmi vhodné se jeví i včasné avizování připravovaných výzev.

Velkou výhodou je osobní přístup a dosažitelnost pracoviště MAS.

MAS ORLICKO, z.s. vám přeje úspěšný rok 2024 a spoustu nových a užitečných projektů v území!

Jsme tu pro Vás.

Bc. Kateřina Pešková, DiS., MAS ORLICKO, z.s.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů