Energetika (kromě NZÚL)

Řešíte energie a chcete se zeptat na...

V návaznosti na realizaci podpor a služeb v programu Nová zelená úsporám Light rozšiřuje MAS ORLICKO, z.s. BEZPLATNÝ servis také do dalších oblastí. Aktuálně se jedná především o bezplatný konzultační servis zaměřený do oblasti dalších dostupných dotačních zdrojů na zateplování objektů, pořizování OZE a řešení problematiky spotřeby energií všeobecně.

Své žádosti o bezplatné konzultace je možné registrovat v konzultačním formuláři v odkaze.
Na základě Vašeho dotazu se na Vás obrátí náš poradce.

Děkujeme za registraci a těšíme se na viděnou.

Odkaz na další informace:

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů