ENERGOfest 2024

ENERGOfest 2024

Ve dnech 8. a 9. dubna 2024 proběhla v Praze odborná konference o komunitní energetice a energetických úsporách, kterou pořádala NS MAS ČR s cílem zprostředkovat setkání, které spojuje Místní akční skupiny se zástupci v jejich obcí, kteří mají zájem o energetické úspory a komunitní energetiku - ENERGOfest 2024. Setkání se zúčastnily zástupci státní správy, ERÚ, MŽP, MPO a SFŽP, experti a profesionálové v energetice a ministr životního prostředí ČR Petr Hladík.

Návštěvníci měli možnost získat kompletní přehled o podpoře ve formě dotací a aktuálním dění i praktické návody – jak na energetickou komunitu, jak řešit energetické úspory, jaké konkrétní technologie zvolit či jak zlepšit energetickou účinnost v obcích a seznámit se s praktickými tipy od těch, co mají již s komunitní energetikou a energetickými úsporami zkušenosti.

Za MAS ORLICKO, z.s. se zúčastnil Petr Řehák, MBA, který tak měl, i díky soukromým konzultacím s hlavními aktéry, možnost načerpat mnoho aktuálních informací z prostředí dotací, trendů, novinek a současného legislativního procesu umožňujícího komunitní sdílení energií a určujícího pravidla komunitní energetiky, o které se s Vámi, zástupci obcí a firem v našem regionu, velmi rád podělí.

Petr Řehák, MBA
Energetický koordinátor
MAS ORLICKO, z.s.
tel.: 604 467 733
e-mail: p.rehak@mas.orlicko.cz
 
 
 

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů