Místní akční skupiny diskutovaly o možnostech spolupráce při rozvoji území

Žamberk, 21. 3. 2024

Dne 19. 3. 2024 proběhlo Krajské setkání místních akčních skupin Pardubického kraje, jehož první část byla zaměřena na představení aktivit a vzájemné sdílení zkušeností a diskusi o možnostech spolupráce místních akčních skupin se zástupci Pardubického kraje. Jednání se účastnili hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D., radní Miroslav Krčil, DiS. a Ing. Ladislav Valtr, MBA.

Hejtman JUDr. Netolický, Ph.D. se zaměřil na představení nově spouštěné aktivity, realizované v rámci individuální dotační podpory Pardubického kraje prostřednictvím spolupráce s místními akčními skupinami Pardubického kraje. Aktivita je zaměřena na podporu mobility dětí a žáků škol na území kraje za účelem návštěvy vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinsko. „Musíme přesvědčit ředitele škol o smysluplnosti a potřebnosti zařazení nabídky vzdělávacích center do výuky. Pokud se spolupráce osvědčí, můžeme do budoucna spolupráci rozšířit. Právě v rámci této aktivity vnímám, že zapojení MAS do této aktivity má velký smysl.“  uvedl hejtman. MAS ORLICKO, z.s. zveřejnění program Mobilita, jehož cílem je uhrazení až 70 % nákladů na dopravu do vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinko pro školy v území, na začátku dubna.

Na vystoupení hejtmana navázal radní Miroslav Krčil, Dis., který informoval zástupce místních akčních skupin o schválení žádostí z Programu obnovy venkova Radou Pardubického kraje. Z programu POV podporuje MAS ORLICKO, z.s. každoročně své členské organizace. V roce 2024 bude z tohoto programu podpořeno občanské sdružení JERMS, z.s. provozující Rodinné centrum Jablíčko v Jablonném nad Orlicí. Bude realizováno pořízení a montáž herních prvků na veřejně přístupných místech města.

Radní Ing. Valtr, MBA v rámci svého vystoupení zdůraznil potřebu posilování spolupráce v kohezní politice a posilující roli MAS v programovém období 2028+. Zároveň požádal zástupce místních akčních skupin o spolupráci při zvyšování informovanosti o možnosti využití výzvy na Kotlíkové dotace. Zdůraznil, že se jedná se o poslední příležitost k využití této výzvy. Informoval také o možnosti spolupráce při zvyšování informovanosti samospráv o aktuálních tématech a problematikách v oblasti Energetiky. Jako příklad uvedl setkání Krajské inovační platformy SMART s názvem „Chytrá řešení jako cesta z energetické krize“, které se uskutečnilo 27. 2. 2024 v Českých Libchavách a na jehož organizaci se MAS ORLICKO, z.s. podílela. Možnost této spolupráce nabídl i dalším MAS.

Ing. Petr Vomáčka, předseda KS MAS Pardubického kraje, představil přítomným informace o aktivitách realizovaných místními akčními skupinami v kraji. V souvislosti s uplynulým dotačním obdobím vypíchl především informace o úspěšném čerpání programu IROP v programovém období 2014–2020, kdy v rámci Pardubického kraje vyčerpaly místní akční skupiny více než 99 % přidělené alokace a v rámci celorepublikového srovnání dosáhly MAS Pardubického kraje nejlepších výsledků. Diskuse dále pokračovala napříč všemi činnostmi realizovanými MAS.

Druhá část programu setkání byla poté věnována Valné hromadě KS MAS Pardubického kraje a činnostem spojeným s chodem sdružení – schválení výroční zprávy, uzávěrky a dalším činnostem.

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde

Místní akční skupiny diskutovaly o možnostech spolupráce při rozvoji území

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů